Claves para que las empresas de ingeniería exporten con éxito

En un entorno de crisis económica como el que vivimos actualmente en Europa, la exportación se ha convertido en la tabla de salvación para muchas empresas grandes, medianas y pequeñas. Quizás las empresas relacionadas con la ingeniería han sido las que mejor han sabido aprovechar su talento y ventajas competitivas para crecer en el exterior. … Leer másClaves para que las empresas de ingeniería exporten con éxito

Claus perquè les empreses d’enginyeria exportin amb èxit

En un entorn de crisi econòmica com el que vivim actualment a Europa, l’exportació s’ha convertit en la taula de salvació per a moltes empreses grans, mitjanes i petites. Potser les empreses relacionades amb l’enginyeria han estat les que millor han sabut aprofitar el seu talent i avantatges competitius per créixer a l’exterior. Els països … Leer másClaus perquè les empreses d’enginyeria exportin amb èxit

La mutualitat de previsió social com a alternativa al RETA

  Què és una mutualitat de previsió social? Segurament hauràs sentit a parlar més d’una vegada de les mutualitats de previsió social. Les mutualitats de previsió social són entitats sense ànim de lucre, que tenen el seu origen en els gremis i les confraries de l’edat mitjana i que mantenen certa presència en el sector … Leer másLa mutualitat de previsió social com a alternativa al RETA

Coneixes la fiscalitat de les mutualitats?

En els últims anys s’han anat reconeixent a les mutualitats de previsió social beneficis fiscals. Una de les principals avantatges és que les aportacions a les mutualitats assimilables a cotitzacions al sistema de Seguretat Social obligatòria es consideren despesa deduïble dels ingressos per rendiments d’activitats, per als enginyers que opten per afiliar-se a la mutualitat … Leer másConeixes la fiscalitat de les mutualitats?

Les societats professionals i les assegurances de responsabilitat civil

  Què són les societats professionals? Les societats professionals són aquelles que es creen amb l’objecte de prestar serveis professionals per als quals es necessiten una titulació universitària oficial o una titulació professional per a l’exercici i sigui necessari acreditar una titulació universitària oficial i la seva inscripció en el corresponent Col•legi Professional. L’explicació a … Leer másLes societats professionals i les assegurances de responsabilitat civil

Redes sociales para ingenieros

¿Qué es una red social? ¿Existen redes sociales para investigadores y para ingenieros? Las redes sociales son comunidades virtuales donde los usuarios pueden interactuar entre sí en un entorno digital, social y colaborativa. Actualmente existen todo tipo de redes sociales y además de redes sociales muy conocidas como Facebook y Twitter existen muchas más que … Leer másRedes sociales para ingenieros

Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris poden interactuar entre si en un entorn digital, social i col•laborativa. Actualment hi ha tot tipus de xarxes socials i, a més de xarxes socials molt conegudes com Facebook i … Leer másXarxes socials per a enginyers