Tales de Milet: l’inventor de tècniques

Tales de Milet: (Milet, actual Turquia, 624 aC- ?, 548 aC) Filòsof i matemàtic grec. En la seva joventut va viatjar a Egipte, on va aprendre geometria dels sacerdots de Memfis, i astronomia, que posteriorment ensenyaria amb el nom de astrosofía. Va dirigir a Milet una escola de nàutica, va construir un canal per desviar … Leer másTales de Milet: l’inventor de tècniques

Tales de Mileto: el inventor de técnicas

Tales de Mileto: (Mileto, actual Turquía, 624 a.C.-?, 548 a.C.) Filósofo y matemático griego. En su juventud viajó a Egipto, donde aprendió geometría de los sacerdotes de Menfis, y astronomía, que posteriormente enseñaría con el nombre de astrosofía. Dirigió en Mileto una escuela de náutica, construyó un canal para desviar las aguas del Halis y … Leer másTales de Mileto: el inventor de técnicas

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un nou enfocament d’entesa, la qual és utilitzada per a descriure enormes quantitats de dades (estructurades, no estructurades i semi estructurades) que prendria massa temps i seria molt costós carregar a … Leer másEl poder del Big Data

El poder del Big Data

En primer lugar, ¿qué es el Big Data? En términos generales podríamos referirnos como a la tendencia en el avance de la tecnología, hacia un nuevo enfoque de entendimiento, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos (estructurados, no estructurados y semi estructurados) que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a … Leer másEl poder del Big Data