Participació d’un enginyer, el Sr. Guillem Graell

En aquesta ocasió tenim el plaer de comptar amb la col•laboració de l’enginyer Guillem Graell, qui ens farà una síntesi d’aquells indicadors importants a tenir en compte en l’àrea de gestió d’equips de treball. També ens dona a conèixer dos articles que considera molt interessants pel nostre col•lectiu, els quals esmentarem després del seu article. … Leer másParticipació d’un enginyer, el Sr. Guillem Graell

Participación del ingeniero, el Sr. Guillem Graell

En esta ocasión tenemos el placer de contar con la collaboración del ingeniero Guillem Graell, quién nos hará una síntesis de aquellos indicadores importantes a tener en cuenta en el área de gestión de equipos de trabajo. También nos da a conocer dos artículos que considera muy interesantes para nuestro colectivo, los cuales mencionaremos después … Leer másParticipación del ingeniero, el Sr. Guillem Graell

Baròmetre de perspectives dels professionals de les infraestructures i l’enginyeria

Tots sabem que les oportunitats a Espanya són bastant escasses, però en la major part de les ofertes de feina qualificada es continuen buscant titulats en diferents enginyeries, especialment les relacionades amb les TIC, i per suposat la formació complementària en gestió i idiomes els obren encara més oportunitats laborals. És una tendència que s’ha … Leer másBaròmetre de perspectives dels professionals de les infraestructures i l’enginyeria

Barómetro de perspectivas de los profesionales de las infraestructuras y la ingeniería

Todos sabemos que las oportunidades en España son bastante escasas, pero en la mayor parte de las ofertas de empleo cualificado se siguen buscando titulados en distintas ingenierías, especialmente las relacionadas con las TIC, y por su puesto la formación complementaria en gestión e idiomas les abren aún más oportunidades laborales. Es una tendencia que … Leer másBarómetro de perspectivas de los profesionales de las infraestructuras y la ingeniería

La importància d’emplenar correctamente un comunicat de sinistre d’automòbil

La Declaració Amistosa d’Accident o DAA, més comunament anomenada amb la seva forma castellana «parte» de sinistre, , és un document que s’ha d’emplenar pels conductors implicats en un accident de circulació. L’assegurador haurà de lliurar als seus assegurats exemplars d’aquest document, tal i com disposa la llei. És important que la informació intruduïda a … Leer másLa importància d’emplenar correctamente un comunicat de sinistre d’automòbil

La importancia de cumplimentar correctamente un parte de siniestro

La Declaración Amistosa de Accidente o DAA, más comúnmente llamado “parte de siniestro”, es un documento que debe cumplimentarse por los conductores implicados en un accidente de circulación. El asegurador deberá entregar a sus asegurados ejemplares de dicho documento, tal y como dispone la ley. Es importante que la información introducida en el parte determine … Leer másLa importancia de cumplimentar correctamente un parte de siniestro