Responsabilitat Civil de directors i administradors (D & O)

Els administradors i els alts càrrecs de les empreses poden incórrer en importants responsabilitats a causa de la presa de les seves decisions. A més, ja siguin aquests una petita, mitjana o gran empresa estan exposats normalment als mateixos riscos que els de qualsevol multinacional. Això es deu al fet que el règim de responsabilitat … Leer másResponsabilitat Civil de directors i administradors (D & O)

Responsabilidad Civil de directores y administradores (D&O)

Los administradores y los altos cargos de las empresas pueden incurrir en importantes responsabilidades a causa de la toma de sus decisiones. Además, ya sean estos una pequeña, mediana o gran empresa están expuestos normalmente a los mismos riesgos que los de cualquier multinacional. Esto se debe a que el régimen de responsabilidad que se … Leer másResponsabilidad Civil de directores y administradores (D&O)

Blue energy: les energies renovables d’origen marí

L’energia marina és l’explotació, ús o aplicació de l’energia que porta l’aigua en totes les seves formes (oceans, mars, rius, marees, corrents marins, gradient salí, gradient tèrmic, etc.). Aquest tipus d’energia (l’explotació de la qual presenta grans dificultats a causa de les adversitats de la mar) es transforma en electricitat que pot ser utilitzada a … Leer másBlue energy: les energies renovables d’origen marí

Blue energy: las energías renovables de origen marino

La energía marina es la explotación, uso o aplicación de la energía que lleva el agua en todas sus formas (océanos, mares, ríos, mareas, corrientes marinas, gradiente salino, gradiente térmico, etc.). Este tipo de energía (cuya explotación presenta grandes dificultades debido a las adversidades del mar) se transforma en electricidad que puede ser utilizada en … Leer másBlue energy: las energías renovables de origen marino