Les Smart Cities

Què són les Smart Cities? Les Smart Cities, també anomenades ciutats intel•ligents, es poden definir com aquelles ciutats en que s’apliquen les noves tecnologies de la informació i les comunicacions amb la finalitat de proveir d’una infraestructura eficient. Són ciutats totalment digitalitzades i amb un alt nivell de serveis tecnològics per als seus ciutadans. Una … Leer másLes Smart Cities

Las Smart Cities

¿Qué son las Smart Cities? Las Smart Cities, también denominadas ciudades inteligentes, se pueden definir como aquellas ciudades en las que se aplican las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con la finalidad de proveerla de una infraestructura eficiente. Son ciudades totalmente digitalizadas y con un alto nivel de servicios tecnológicos para sus … Leer másLas Smart Cities

Recomanacions per assegurar la teva llar correctament

Actualment les assegurances de la llar no són de contractació obligatòria, al contrari del que passa amb les assegurances de vehicles. Però tot i així resulta fonamental disposar d’una assegurança de la llar i assegurar el nostre habitatge de forma adequada. Un 15% de les llars pateix algun tipus d’accident domèstic a l’any, segons l’organització … Leer másRecomanacions per assegurar la teva llar correctament

Recomendaciones para asegurar tu hogar correctamente

Actualmente los seguros del hogar no son de contratación obligatoria, al contrario de lo que ocurre con los seguros de vehículos. Pero aún así resulta fundamental disponer de un seguro del hogar y asegurar nuestra vivienda de forma adecuada. Un 15 % de los hogares sufre algún tipo de accidente doméstico al año, según la … Leer másRecomendaciones para asegurar tu hogar correctamente