Consells per a una bona gestió patrimonial per a enginyers

La gestió patrimonial consisteix en saber gestionar adequadament el patrimoni, conscient del seu valor i com una forma d’inversió i estalvi. Saber actuar en conseqüència, tenint en compte que el patrimoni és un llegat que es transmet de generació en generació. I encara que es disposi de coneixements d’inversió o coneixements financers és important recórrer … Leer másConsells per a una bona gestió patrimonial per a enginyers

Consejos para una buena gestión patrimonial para ingenieros

La gestión patrimonial consiste en saber gestionar adecuadamente el patrimonio, consciente de su valor y como una forma de inversión y ahorro. Saber actuar en consecuencia, teniendo en cuenta que el Patrimonio es un legado que se trasmite de generación en generación. Y aunque se disponga de conocimientos de inversión o conocimientos financieros es importante … Leer másConsejos para una buena gestión patrimonial para ingenieros

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a la pensió i entre les més populars destaquen els (PPA) Plans de previsió assegurats. Aquests plans de pensions assegurats s’anomenen de forma comuna com PPA i són assegurances d’estalvi i … Leer másQuè és un PPA?

¿Qué es un PPA?

Actualmente ya son muchas las personas las que intentan ahorrar todo lo posible para su jubilación. Existen varias fórmulas para ahorrar para la pensión y entre las más populares destacan los (PPA) Planes de Previsión Asegurados. Estos Planes de Pensiones Asegurados se denominan de forma común como PPA y son seguros de ahorro y previsión. … Leer más¿Qué es un PPA?