¿Qué seguros debo tener en mi empresa?

Una empresa tiene que afrontar una adecuada gestión de riesgos. En esta gestión los seguros que contrata una empresa son primordiales. Diferenciamos dos tipos de seguros que contrata una empresa: aquellos que son obligatorios en virtud de una normativa legal, y el resto de seguros que no son obligatorios, pero son recomendables en función de … Leer más¿Qué seguros debo tener en mi empresa?

Quines assegurances ha de tenir a la meva empresa?

Una empresa ha d’afrontar una adequada gestió de riscos. En aquesta gestió les assegurances que contracta una empresa són primordials. Diferenciem dos tipus d’assegurances que contracta una empresa: aquelles que són obligatòries en virtut d’una normativa legal, i la resta d’assegurances que no són obligatòries, però són recomanables en funció de les característiques, dimensió i … Leer másQuines assegurances ha de tenir a la meva empresa?

Què és el lean manufacturing?

El lean manufacturing és un model de gestió que se centra en la creació del màxim valor per als clients, utilitzant per a això els mínims recursos necessaris. La idea central és maximitzar el valor del client i reduir al mínim els recursos. Una organització que és àgil entén perfectament quin és el valor del … Leer másQuè és el lean manufacturing?

¿Qué es el lean manufacturing?

El lean manufacturing es un modelo de gestión que se centra en la creación del máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios. La idea central es maximizar el valor del cliente y reducir al mínimo los recursos. Una organización que es ágil entiende perfectamente cuál es el valor del cliente. … Leer más¿Qué es el lean manufacturing?