Como afecta un Infraseguro cuando tenemos un Siniestro

Cuando hablamos de un Infraseguro, nos referimos a que los capitales contratados, ya sea el de Continente (valor de la edificación), Contenido (ajuar, electrodomésticos, muebles, etc. ..) o ambos, están por debajo del valor del objeto asegurado. Esta situación puede afectar a cualquier seguro de daños en la que debamos valorar el bien asegurado, indicando … Leer másComo afecta un Infraseguro cuando tenemos un Siniestro

Com afecta una Infraassegurança quan tenim un Sinistre

Quan parlem d’una Infraassegurança, ens referim a que els capitals contractats, ja sigui el de Continent (valor de l’edificació), Contingut (aixovar, electrodomèstics, mobles, etc. ..) o tots dos, estan per sota del valor de l’objecte assegurat . Aquesta situació pot afectar a qualsevol assegurança de danys en la que haurem de valorar el bé assegurat … Leer másCom afecta una Infraassegurança quan tenim un Sinistre

Què és la Previsió Social Complementària?

La Previsió Social Complementària és una part dels sistemes de protecció social. Aquests sistemes són propis d’aquells països que compten amb un model d’Estat de Benestar. Però, què és exactament un Estat de Benestar? És el grup de polítiques socials destinades a mantenir un nivell determinat de vida i també, a buscar uns nivells d’igualtat … Leer másQuè és la Previsió Social Complementària?

¿Qué es la Previsión Social Complementaria?

La Previsión Social Complementaria es una parte de los sistemas de protección social. Estos sistemas son propios de aquellos países que cuentan con un modelo de Estado de Bienestar. Pero, ¿qué es exactamente un Estado de Bienestar? Es el grupo de políticas sociales destinadas a mantener un nivel determinado de vida y también, a buscar … Leer más¿Qué es la Previsión Social Complementaria?

Isaac Peral: l’inventor del submarí

Poques persones van ser tan visionàries com Isaac Peral i Caballero, un dels més il·lustres marins, militars i científics. Però, al seu torn, poques persones van haver de patir les desgràcies per les que va passar Isaac Peral. Nascut el 1851 a Cartagena, Peral pertanyia a una família amb gran tradició militar. El seu pare … Leer másIsaac Peral: l’inventor del submarí

Isaac Peral: el inventor del submarino

Pocas personas fueron tan visionarias como Isaac Peral y Caballero, uno de los más ilustres marinos, militares y científicos. Pero, a su vez, pocas personas tuvieron que padecer las desgracias por las que pasó Isaac Peral. Nacido en 1851 en Cartagena, Peral pertenecía a una familia con gran tradición militar. Su padre y sus dos … Leer másIsaac Peral: el inventor del submarino