La importància de la gestió de riscos a l’empresa

La gestió d’una empresa és complexa i dins d’aquesta complexitat destaquen els riscos que, com un taló d’Aquil·les, poden amenaçar-ne la continuïtat. Els riscos als quals s’enfronta una empresa són diversos i varien en funció de factors com el país, la indústria, el tipus d’empresa, els competidors o la regulació, entre d’altres. Generalment, els riscos … Leer másLa importància de la gestió de riscos a l’empresa

La importancia de la gestión de riesgos en la empresa

La gestión de una empresa es compleja y dentro de esta complejidad destacan los riesgos que, como un talón de Aquiles, pueden amenazar su continuidad. Los riesgos a los que se enfrenta una empresa son diversos y varían en función de factores como el país, la industria, el tipo de empresa, los competidores o la … Leer másLa importancia de la gestión de riesgos en la empresa

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com és el de la construcció; els avenços tecnològics estan irrompent amb força en molts sectors i la construcció no és aliena a aquesta revolució. En els pròxims anys alguns dels … Leer másLa robotització de la construcció

La robotización de la construcción

La construcción se está recuperando lentamente después de la crisis inmobiliaria. Sin embargo, la crisis no solo ha transformado un sector clave en la economía como es el de la construcción; los avances tecnológicos están irrumpiendo con fuerza en muchos sectores y la construcción no es ajena a esta revolución. En los próximos años algunos … Leer másLa robotización de la construcción