Consells perquè planifiquis la teva jubilació

La jubilació és el període en què el treballador deixa d’estar en actiu i passa a gaudir d’un retir remunerat sense haver de dur a terme cap activitat laboral. Des de la Segona Guerra Mundial, molts països (especialment els europeus) han desenvolupat un estat del benestar en què els ciutadans gaudeixen d’una jubilació amb el … Leer másConsells perquè planifiquis la teva jubilació

Consejos para planificar tu jubilación

La jubilación es el periodo en el que el trabajador deja de estar en activo y pasa a disfrutar de un retiro remunerado sin realizar ninguna actividad laboral. Desde la Segunda Guerra Mundial, muchos países (especialmente los europeos) han desarrollado un estado del bienestar en el que sus ciudadanos disfrutan de una jubilación con el … Leer másConsejos para planificar tu jubilación

Informe de la Dirección de Operaciones del CCS sobre problemas de aseguramiento

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) realizó, tanto en el 2015 como durante el primer semestre del 2016, una serie de encuestas a peritos con el fin de localizar las incidencias e insuficiencias más destacadas en lo relativo al aseguramiento y las coberturas de las pólizas. La Dirección de Operaciones, a partir de las … Leer másInforme de la Dirección de Operaciones del CCS sobre problemas de aseguramiento

Informe de la Direcció d’Operacions del CCS sobre problemes d’assegurament

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS per la sigla en castellà) va elaborar, tant l’any 2015 com durant el primer semestre del 2016, un seguit d’enquestes a perits amb l’objectiu de localitzar les incidències i les insuficiències més destacades pel que fa a l’assegurament i les cobertures de les pòlisses. La Direcció d’Operacions, a partir … Leer másInforme de la Direcció d’Operacions del CCS sobre problemes d’assegurament

Todo lo que necesitas saber sobre drones

En los últimos años ha aparecido un nuevo invento en las noticias: los drones (también conocidos como RPA, del inglés remotely piloted aircraft, ‘aeronave pilotada remotamente’). Esta novedad remite al ámbito de la tecnología, pero ¿qué es exactamente un dron? Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Actualmente los drones tienen múltiples aplicaciones, desde … Leer másTodo lo que necesitas saber sobre drones

Tot el que et cal saber sobre els drons

En els darrers anys ha aparegut a les notícies un invent nou: els drons (també coneguts com a RPA, de l’anglès remotely piloted aircraft, ‘aeronau pilotada remotament’). Aquesta novetat remet a l’àmbit de la tecnologia, però què és exactament un dron? Un dron és un vehicle aeri no tripulat. Actualment, els drons tenen aplicacions molt … Leer másTot el que et cal saber sobre els drons