El supersónico Hyperloop

¿Viajes supersónicos? Solían aparecer en comics y series de ciencia ficción. Elon Musk, innovador y futurista, empresario fundador de empresas tan disruptivas como Paypal, Space X o Tesla Motors, está embarcado en una nueva aventura supersónica llamada Hyperloop. ¿Qué es Hyperloop? Según su propia web, Hyperloop es una nueva forma de mover personas y cosas … Leer másEl supersónico Hyperloop

El supersònic Hyperloop

Viatges supersònics? Solien aparèixer als còmics i sèries de ciència ficció. Elon Musk, innovador i futurista, empresari fundador d’empreses tan disruptives com Paypal, Space X o tesla Motors, està embarcat en una nova aventura supersònica, anomenada Hyperloop. Què és Hyperloop? Segons la seva pròpia web, Hyperloop és una nova forma de moure persones i coses … Leer másEl supersònic Hyperloop

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de precís. Exactitud: 1. f. Qualitat d’exacte. Al següent vídeo s’explica la diferència entre dos termes que sovint s’utilitzen indiferentment, però que en realitat tenen un significat diferent, especialment quan s’apliquen … Leer másDiferències entre precisió i exactitud

La diferencia entre precisión y exactitud

¿Significan lo mismos los conceptos de exactitud y precisión? Según las definiciones recogidas en la RAE: Precisión: Del lat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisión’. 1. f. Cualidad de preciso. Exactitud: 1. f. Cualidad de exacto. En el siguiente video se explica la diferencia entre dos términos que a menudo se usan indistintamente, pero que en realidad … Leer másLa diferencia entre precisión y exactitud