¿Qué es una mutualidad de seguros?

El mutualismo es un movimiento de ayuda mutua y sin ánimo de lucro entre personas que se unen por el bien de las dos partes. Entre sus objetivos destaca la obtención de servicios a precios asequibles para el colectivo que promueve esa entidad mutual. Además, las personas que promueven la mutualidad realizan aportaciones como socios … Leer más¿Qué es una mutualidad de seguros?

Què és una mutualitat d’assegurances?

El mutualisme és un moviment d’ajuda mútua i sense ànim de lucre entre persones que s’uneixen pel bé de les dues parts. Entre els seus objectius, destaca l’obtenció de serveis a preus assequibles per al col·lectiu que promou aquella entitat mutual. A més, les persones que promouen la mutualitat realitzen aportacions com a socis per … Leer másQuè és una mutualitat d’assegurances?

El beneficiari d’una assegurança de vida

Segons dades publicades per l’ICEA, a Espanya existeixen gairebé 30 milions d’assegurats d’algun producte de Vida. D’aquests, una tercera part correspon a les modalitats d’Estalvi/Jubilació, la finalitat principal dels quals és obtenir una rendibilitat sobre les primes abonades. Normalment és el mateix assegurat qui percebrà el capital, si viu en data de venciment de la … Leer másEl beneficiari d’una assegurança de vida

El beneficiario de un seguro de vida

Según datos publicados por ICEA, en España existen casi 30 millones de asegurados de algún producto de Vida. De éstos, un tercio corresponde a las modalidades de Ahorro/Jubilación, cuya finalidad principal es obtener una rentabilidad sobre las primas abonadas. Normalmente es el mismo asegurado quien percibe el capital cuando llega la fecha de vencimiento de … Leer másEl beneficiario de un seguro de vida

Werner von Siemens, 200 años del fundador de Siemens

En 2016 se cumplió el bicentenario del nacimiento del industrial, ingeniero y creador del imperio empresarial alemán Siemens. Con tan solo 30 años, Werner von Siemens inició su exitosa carrera como empresario. El germen de la multinacional alemana comenzó en el patio trasero de su vivienda, con 10 empleados fabricando medidores de agua, sistemas de … Leer másWerner von Siemens, 200 años del fundador de Siemens

Werner von Siemens, 200 anys del fundador de Siemens

El 2016 es van complir 200 anys del naixement de l’industrial, enginyer i creador de l’imperi empresarial alemany Siemens. Amb tan sols 30 anys, Werner von Siemens va iniciar la seva brillant carrera d’empresari. El que acabaria sent una multinacional, va començar al pati de la seva casa, amb 10 treballadors fabricant mesuradors d’aigua, sistemes … Leer másWerner von Siemens, 200 anys del fundador de Siemens