Avantatges i valors diferencials de la Mútua per als enginyers col·legiats

La Mútua dels Enginyers és una sòlida entitat fundada l’any 1958. Actualment, el Grup la Mútua dels Enginyers està integrat per la pròpia Mútua, una corredoria d’assegurances, una agència de subscripció i una entitat d’assessorament financer independent (EAFI). Així mateix, la Mútua dels Enginyers està estretament vinculada al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Entre les … Leer másAvantatges i valors diferencials de la Mútua per als enginyers col·legiats

Ventajas y valores diferenciales de la Mutua para los ingenieros colegiados

La Mutua de los Ingenieros es una sólida entidad fundada en 1958. Actualmente, el Grupo de la Mutua de los Ingenieros está integrado por la propia Mutua, una correduría de seguros, una agencia de suscripción y una entidad de asesoramiento financiero independiente (EAFI). Asimismo, la Mutua de los Ingenieros está estrechamente vinculada al Colegio de … Leer másVentajas y valores diferenciales de la Mutua para los ingenieros colegiados

El mejor ahorro: el que no tributa

En el mercado financiero podemos encontrar numerosos productos de ahorro y de inversión que permiten crear una “almohada económica” de cara a la jubilación y el futuro. La Mutua de Ingenieros te ofrece una amplia variedad de planes de pensiones, planes de previsión asegurados, seguros de vida-ahorro o planes de ahorro a largo plazo (SIALP). Plan … Leer másEl mejor ahorro: el que no tributa

El millor estalvi: el que no tributa

Al mercat financer podem trobar nombrosos productes d’estalvi i d’inversió que permeten crear un “coixí econòmic” de cara a la jubilació i el futur. La Mútua d’Enginyers de Catalunya t’ofereix una àmplia varietat de plans de pensions, plans de previsió assegurats, assegurances de vida-estalvi o plans d’estalvi a llarg termini (SIALP).   Pla d’Estalvi Tax … Leer másEl millor estalvi: el que no tributa

EAFI, una alternativa per a l’inversor

Què és una EAFI? L’Empresa d’Assessorament Financer (EAFI) és una nova figura d’empresa especialitzada en l’assessorament en matèria d’inversió, pel que fa a recomanacions de productes i serveis financers. Amb aquesta definició, entenem l’EAFI com a l’entitat encarregada de guiar-nos, però cal preguntar-se: per què necessito que m’assessorin en matèria d’inversió? En l’actualitat, és molt … Leer másEAFI, una alternativa per a l’inversor

¿Qué sabes del mutualismo social?

El mutualismo es un movimiento social y económico que recoge aquellas tendencias asociativas de los seres humanos para conseguir satisfacer sus necesidades individuales a través de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, en un sistema basado en la solidaridad. Así, se consigue un objetivo que favorece todas las partes.

Què en saps del mutualisme social?

El mutualisme és un moviment social i econòmic que recull aquelles tendències associatives dels éssers humans per aconseguir satisfer les seves necessitats individuals a través de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua, en un sistema basat en la solidaritat. Així, s’aconsegueix un objectiu que afavoreix totes les parts.

EAFI, una alternativa para el inversor

¿Qué es una EAFI? La empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) es una nueva figura de empresa especializada en el asesoramiento en materia de inversión, en lo que se refiere a recomendaciones de productos y servicios. Con esta definición, entendemos una EAFI como la entidad encargada de guiarnos, aunque cabe preguntarse: ¿por qué necesito que me asesoren en … Leer másEAFI, una alternativa para el inversor