Blue energy: les energies renovables d’origen marí

L’energia marina és l’explotació, ús o aplicació de l’energia que porta l’aigua en totes les seves formes (oceans, mars, rius, marees, corrents marins, gradient salí, gradient tèrmic, etc.). Aquest tipus d’energia (l’explotació de la qual presenta grans dificultats a causa de les adversitats de la mar) es transforma en electricitat que pot ser utilitzada a les cases, negocis i indústries, encara que la idea no és nova. Fins ara l’ús rendible d’aquests tipus d’energies ha estat molt baix i es concentra en només uns pocs països, com Canadà, França, EUA, Regne Unit, Xina, Índia, Indonèsia, Corea del Sud, Austràlia o Nova Zelanda.

Es pot considerar que les energies marines es troben en una fase de divergència tecnològica en la que hi ha molts conceptes en desenvolupament però cap ha demostrat el seu lideratge comercial. Les energies marines són una de les àrees de major creixement dins de les energies renovables, hi ha molts projectes pilot en marxa, altres en fase d’investigació i desenvolupament ja que els oceans representen una vasta i enorme font d’energia encara sense explotar en forma d’ones, corrents marins, gradients salins, gradients tèrmics, etc.

Les cinc fonts renovables que l’Agència Internacional de l’Energia considera dins de l’àmbit de les energies marines són:
Energia undimotriu o onamotriu: és l’energia que aprofita el moviment de masses d’aigua (onades).
Energia maremotèrmica o de gradient tèrmic: és l’energia que aprofita la diferència de temperatures entre el fons i la superfície dels oceans.
Energia Mareomotriu: és l’energia que aprofita les marees.
Energia de corrents marins: és l’energia obtinguda dels corrents marins.
Energia Blau o de potència Osmòtica: és l’energia obtinguda a partir de la diferència entre la concentració de sal de l’aigua de mar i de l’aigua de riu. També es coneix com a energia de Gradient Salí.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), les energies marines tenen un enorme potencial de creixement en els propers anys, només la generació d’energia a partir de les ones (energia undimotriu o onamotriu) i de les marees (energia mareomotriu) s’incrementarà des de una mica menys que 1TWh el 2010 fins a gairebé 60 TWh en el 2035 i amb potència instal•lada que creixerà des de menys de 1 GW en 2010 fins 15GW a 2035.

L’energia mareomotriu està limitada per l’elecció d’adequades localitzacions causa dels condicionants de viabilitat econòmica, sent necessària una gran alçada de marees i proximitat a línies de transport elèctric per a considerar l’emplaçament viable.

L’energia undimotriu té un notable potencial de creixement i de contribuir a l’augment de demanda elèctrica, però encara són necessaris desenvolupaments tecnològics per reduir els seus costos i millorar el seu rendiment. Aquesta situació és vista per molts professionals, emprenedors i empreses com una oportunitat per crear valor, empreses, nous projectes, treballs i negocis en aquesta àrea en els propers anys.

També et pot interessar ...

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com

Gaudeix de tots els avantatges de la Mútua dels Enginyers

Des dels inicis, a la Mútua dels Enginyers hem tingut com a prioritat fer la vida més fàcil als mutualistes,treballant per millorar dia a dia per oferir millors serveis.Ens agrada innovar i adaptar-nos a les demandes dels nostres mutualistes.

Congressos d’enginyeria el 2015

L’organització d’un congrés no és una tasca fàcil, però no només en el sentit administratiu sinó també per l’àmbit protocol•lari del mateix. Actualment es realitzen