Novedades de la Seguridad Social en 2016

El año 2016 trae muchas novedades en materia de la normativa de la Seguridad Social. El pasado 31 de octubre del 2015 se publicó el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Este Real Decreto legislativo entró en … Leer másNovedades de la Seguridad Social en 2016

Novetats de la Seguretat Social en 2016

L’any 2016 porta moltes novetats en matèria de la normativa de la Seguretat Social. El passat 31 d’octubre del 2015 es va publicar el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Aquest Reial Decret legislatiu va entrar en vigor el 2 … Leer másNovetats de la Seguretat Social en 2016

Congressos per a enginyers 2016

Els congressos són esdeveniments que es converteixen en el termòmetre de l’evolució d’un sector econòmic concret. A més, els congressos són un lloc ideal perquè els enginyers i les empreses d’enginyeria coneguin de primera mà les últimes tendències i també un espai adequat per realitzar contactes professionals i de negocis. Alguns dels principals esdeveniments per … Leer másCongressos per a enginyers 2016

Congresos para ingenieros 2016

Los congresos son eventos que se convierten en el termómetro de la evolución de un sector económico concreto. Además, los congresos son un lugar ideal para que los ingenieros y las empresas de ingeniería conozcan de primera mano las últimas tendencias y también un espacio adecuado para realizar contactos profesionales y de negocios. Algunos de … Leer másCongresos para ingenieros 2016