Les Insurtech i la revolució digital de les assegurances

Amb l’arribada de la revolució digital, els canvis a les empreses i corporacions tradicionals, com la banca i les asseguradores, estan a l’ordre del dia. Després del procés de transformació integral del sistema financer a través de les fintech, només era qüestió de temps que arribés el torn al sector assegurador amb les insurtech. Les insurtech engloben tant aquelles … Leer másLes Insurtech i la revolució digital de les assegurances

Las Insurtech y la revolución digital en los seguros

Con la llegada de la revolución digital, los cambios en empresas y corporaciones tradicionales, como la banca y las aseguradoras, están a la orden del día. Después del proceso de transformación integral del sistema financiero a través de las fintech, solo era cuestión de tiempo que le llegara el turno al sector asegurador con las … Leer másLas Insurtech y la revolución digital en los seguros

Redes sociales para ingenieros

¿Qué es una red social? ¿Existen redes sociales para investigadores y para ingenieros? Las redes sociales son comunidades virtuales donde los usuarios pueden interactuar entre sí en un entorno digital, social y colaborativa. Actualmente existen todo tipo de redes sociales y además de redes sociales muy conocidas como Facebook y Twitter existen muchas más que … Leer másRedes sociales para ingenieros

Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris poden interactuar entre si en un entorn digital, social i col•laborativa. Actualment hi ha tot tipus de xarxes socials i, a més de xarxes socials molt conegudes com Facebook i … Leer másXarxes socials per a enginyers