Buscar

Finances per a enginyers

L’estudi de les finances té actualment un enorme camp d’aplicació per a professionals no financers i en especial per a professionals de l’enginyeria que vulguin aprofundir en l’enginyeria del trànsit, les infraestructures de transport i el seu finançament.

A més, les finances ofereixen als enginyers la possibilitat d’ampliar els seus coneixements més enllà de la seva àrea natural, obrint la porta a la gestió general d’una empresa.

Formació en finances per als enginyers

Es tracta d’un camp molt important per a la presa de decisions econòmiques i financeres. Molts enginyers i professionals vinculats al sector, en les seves diferents especialitzacions, habitualment no han rebut formació financera o aquesta ha estat insuficient, per la qual cosa els resulta difícil gestionar millor, sense saber les conseqüències econòmiques de les decisions a prendre.

Per això resulta fonamental que enginyers no experts en finances, tinguin els coneixements per a participar, en qualsevol tipus d’empresa, ja sigui industrial o de serveis, per a la presa de decisions de caràcter econòmic, com poden ser:
• Compte de resultats i costos, de caràcter financer (balanç).
• De nivell estratègic (inversions).

És una forma de conèixer millor l’empresa, adquirint més confiança a l’àrea. Com a conseqüència, hi haurà menys rotació i els resultats a curt terme milloraran.

A més a través del camp de les finances, un enginyer adquirirà:
• Les bases per a conèixer, saber interpretar i llegir els estats financers.
• Comprendre l’art i la ciència de les finances.
• Les regles, les estimacions i les hipòtesis de treball.
• Saber analitzar, aprofundir i poder prendre millors decisions.

L’objectiu principal de tenir coneixements en finances per a qualsevol enginyer és: analitzar situacions reals per valorar el seu marge de millora i aplicar-lo en un projecte a nivell d’àrea, de millora de processos o nivell empresarial. O analitzar la situació patrimonial i financera de l’empresa, per ser capaç d’avaluar els resultats de l’empresa.

En definitiva per què són importants les finances per a enginyers?
• Per detectar i superar les dificultats en interpretar els estats financers.
• Aplicar els conceptes a la presa de decisions encaminades a les millores econòmiques i financeres i / o d’inversió en l’empresa.
• Comprendre com es mou els diners i els recursos econòmics en una empresa.
• Conèixer noves alternatives i diferents solucions per a l’obtenció de recursos econòmics a les empreses en situacions de crisi.
• Conèixer com finançar les noves inversions a realitzar i quin tipus de decisions s’han de tenir presents.

Deja un comentario