Nou Pla d’Estalvi a Termini

Per a molts, la paraula inversió encara s’associa a una activitat arriscada que, amb una elevada probabilitat, pot conduir a la pèrdua parcial dels diners de qui la practiqui. Però la realitat és que en el mercat hi ha una màxima que sempre es compleix: a més risc, més benefici. Així que per obtenir rendibilitat, no hi ha cap altra manera que enfrontar-se a la por i aconseguir una recompensa, o bé rastrejar el mercat a la cerca de productes garantits i amb un tipus d’interès competitiu.

Productes garantits amb tipus d’interès poc atractius

Per sort, existeix un ampli ventall de fórmules financeres per a cada tipus de perfil inversor. Una d’aquestes fórmules són els productes garantits, molt útils per a aquells estalviadors que volen mantenir a ratlla el nivell de risc.

El problema és que si observem el mercat de productes financers, costa trobar productes garantits amb un tipus d’interès atractiu i competitiu. Si ens fixem en els dipòsits a 6 mesos, en aquestes últimes setmanes, les entitats que millor pagaven a aquest termini en el mes de setembre, han deixat de fer-ho. És a dir, si abans oferien un 0,6% TAE (taxa anual equivalent) o un 0,75% TAE, ara els han reduït, per la qual cosa per a l’estalviador, suposa prestar els seus diners amb un interès menys atractiu.

 

Nou pla d’estalvi a Termini del 0,75% TAE

Segons el Banc d’Espanya, els rendiments dels productes financers estan experimentant una profunda depressió. Prova d’això són les xifres que han exposat del tancament del passat mes d’agost, amb una rendibilitat mitjana dels dipòsits amb termini d’un any que se situava en el mínim històric del 0,04%. I aquesta mateixa tendència succeeix amb els d’un any, dos anys i fins i tot més.

De fet, segons els economistes i financers, no està previst que els tipus d’interès a la zona euro pugin almenys fins a l’estiu del 2019, encara que sempre hi ha ofertes puntuals en diferents terminis per combatre aquesta mala situació de la rendibilitat.

Una d’aquestes ofertes és la que llancem des de la Mútua dels Enginyers, amb un nou Pla d’Estalvi a Termini amb un atractiu 0,75% de tipus d’interès anual que pertany al Pla d’Estalvi Multinversió de la Mútua dels Enginyers.

És una oferta vàlida per a aquelles noves aportacions que els estalviadors vulguin realitzar en el seu Pla d’Estalvi Multinversió.  L’únic requisit és que l’import mínim ha de ser de 1.000 €.

Un dels seus majors avantatges és la possibilitat de rescatar el capital parcialment o totalment des del primer dia en cas d’una necessitat de liquiditat no prevista. La seva comissió de cancel·lació anticipada és de 0,75% de l’import cancel·lat com a màxim dels interessos reportats.

Un altre dels seus avantatges és que aquest pla d’estalvi està sustentat per la solvència i la llarga experiència financera de la Mútua dels Enginyers, cosa que garanteix als mutualistes el capital i l’interès del 0,75% de tipus d’interès anual.  El seu nivell de solvència se situa en 2,88 vegades sobre el capital de solvència obligatori, per sobre de la mitjana del sector assegurador d’Espanya, que es troba, segons l’ICEA, en 2,34 vegades.

[pdf-embedder url=»https://www.elblogdelaingenieria.com/wp-content/uploads/2018/11/Pla-dEstalvi-a-Termini.pdf» title=»Pla d’Estalvi a Termini»]

 

Quines són les diferències entre el Pla d’Estalvi Multinversió i el Pla d’Estalvi a Termini?

A més de les diferències més tècniques o de funcionament, també existeixen les següents diferències de fiscalitat entre el Pla d’Estalvi a Termini i un dipòsit a termini tradicional de qualsevol entitat financera:

    • En el Pla d’Estalvi A Termini els rendiments s’acumulen en el producte i no tributen en l’IRPF fins al moment que es realitzi alguna disposició, és a dir, que per a una inversió a llarg termini es difereix el pagament de l’impost i mentrestant, tots els diners va generant interessos. Per això, la rendibilitat financera – fiscal és superior a la d’un dipòsit a termini tradicional.

    • En cas de defunció del titular, ni els beneficiaris, ni el prenedor del Pla d’Estalvi a Termini no han de tributar a l’IRPF pels rendiments acumulats. És a dir, els interessos acumulats queden lliures de tributació (19%, 21% o 23% en funció dels rendiments anuals). En els dipòsits a termini tradicionals, com que els interessos es liquiden periòdicament, s’efectua la retenció del 19% actual (any 2018), al moment de l’abonament dels interessos, sense que el client tingui cap altra opció.

    • En cas de defunció del titular, el capital acumulat en el Pla d’Estalvi a Termini (aportacions + rendiments) tributa a l’Impost de Successions amb les reduccions previstes per llei per a les assegurances de vida. Els dipòsits també tributen a l’Impost de Successions, però sense cap tipus de reducció específica.

    • A més, atès que aquest pla d’estalvi està inclòs dins del Pla d’Estalvi Multinversió, és una fórmula d’inversió instrumentada mitjançant una assegurança (d’estalvi) del tipus Unit Linked de la Mútua dels Enginyers.

Si necessites més informació sobre les característiques d’aquest producte, el nostre equip d’assessors de l’Àrea d’Estalvi i Inversió de la Mútua dels Enginyers està a la teva disposició per guiar-te de la millor manera possible, adaptant cada producte a les teves circumstàncies personals.

També et pot interessar ...

Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un

Teletrabajo

Teletreball? Sí, però t’has de prevenir

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha portat amb ella el teletreball, que ha vingut per a quedar-se. Aquesta modalitat de treball permet la conciliació familiar i augmenta la productivitat. Tot i això, no podem oblidar l’existència de riscos com els accidents domèstics.

Set senzilles maneres d’estalviar diners

Actualment la vida té un ritme frenètic i sovint és difícil aturar-se a revisar les despeses diàries, ja que moltes vegades es paga sense pensar i arribats a final de mes ens preguntem “en què m’he gastat els diners?”. Les petites despeses es van sumant i poden arribar a significar grans quantitats de diners que sembla que han marxat volant. A través d’aquesta guia de consells, establir una estratègia senzilla i realista per a assolir les teves metes econòmiques serà més fàcil.

Més ens val ser RESPONSABLES II

L’assegurança de responsabilitat civil Sabies que un nen està assegurat tot el dia? Totes aquestes assegurances són de responsabilitat civil, però són obligatòries? Les assegurances