Buscar

Per què les inversions socialment responsables estan de moda?

Si a més d’obtenir rendiment econòmic amb les teves inversions pots contribuir a un impacte positiu en la societat i en el medi ambient, per què no fer-lo? Afortunadament, el compromís social ha arribat a tots els sectors i el de les finances no anava a ser menys. Ara l’èxit no està només en “quant es guanya”, sinó també en “com es guanya”.

Així, de la mateixa manera que està de moda reciclar, està de moda la inversió responsable. La responsabilitat social és el motiu moral però també existeix el motiu econòmic i és que, a mesura que les empreses i països es concentren a incorporar factors de respecte social i mediambiental, les carteres d’inversió que reconeixen i apliquen aquesta tendència, poden obtenir millors resultats. Amb el pas del temps s’està demostrant que invertir en actius de renda variable o fixa amb segell ISR (socialment responsable) i ASG (criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu) pot fer que els inversors obtinguin iguals o majors beneficis i protegeixin millor les valoracions davant caigudes dels mercats, com les recentment viscudes per la crisi del Covid-19 al març de 2020.

Però, què és exactament una inversió socialment responsable?

Segons l’enciclopèdia lliure Wikipedia, es denomina inversió socialment responsable (SRI, per les seves sigles en anglès Socially Responsible Investing; ISR, en catalàl) a la inversió que no sols considera la rendibilitat, sinó també l’impacte social o mediambiental.

Alguns exemples de temes habituals en inversió socialment responsables són aquells que tenen relació amb el compromís, amb la justícia social, els que eviten invertir en empreses que produeixen o venen substàncies o hàbits addictius (com a tabac, begudes alcohòliques, jocs d’atzar, entre altres) o iniciatives relacionades amb energies alternatives i tecnologies netes.

No és una moda passatgera

La inversió socialment responsable ha vingut per a quedar-se i és que no para de créixer. Cada vegada són més els inversors que utilitzen algun tipus de criteri no exclusivament financer a l’hora de triar i gestionar els seus actius. Aquest tipus d’inversió fa anys era totalment marginal, avui dia ocupa un lloc privilegiat. El client minorista cada vegada demanda més i l’oferta creix.

El Pla de Pensions Enginyers Inversió Sostenible, un bon exemple

L’Enginyers Inversió Sostenible Pla de Pensions té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (UNPRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere…), entre altres.

El Fons s’enquadra dins de la categoria de Renda Fixa Mixta amb l’objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de Renda Variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de Renda Fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També es pot invertir en actius d’altres classes com ara inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital de risc i altres.

A tancament d’agost de 2020 se situa en el primer quartil de la seva categoria de Renda Fixa Mixta a 3 anys, amb una rendibilitat anualitzada en aquest període del + 1,66%.

També et pot interessar ...

sostenibilidad i ética

L’ètica i la sostenibilitat a les empreses

Cada vegada més, la societat té una consciència lligada a la sostenibilitat i l’ètica, i demanda que les empreses s’alienin amb aquest compromís. Per tal d’aconseguir-lo, aquest canvi s’està convertint en una prioritat per a petites, mitjanes i grans empreses.

Quines assegurances ha de tenir la meva empresa?

Quines són les assegurances per a empreses que ens permeten una acurada gestió dels riscos. Fem una agrupació ordenada dels centenars d’assegurances que hi ha al mercat, tant obligatòries com voluntàries.

Assegurança de Dependència Severa de La Mutua dels Enginyers

La dependència afecta directament a l’autonomia personal. Tot i que existeixen diferents graus, per a tots ells l’assistència en la vida quotidiana és gairebé imprescindible, ja que la dificultat s’instaura en les activitats més bàsiques del dia a dia d’aquestes persones. Per tal de garantir el benestar de les persones dependents, les assegurances de La Mútua dels Enginyers donen suport econòmic per cobrir els costos que suposa viure amb la limitació que pateixen.