L’alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Què és el RETA?

Es tracta de les sigles que fan referència al Règim Especial de Treballadors Autònoms, un règim de la Seguretat Social al qual pertany tota aquella persona que realitzi una activitat econòmica o professional de forma habitual, directa i personal.

Els treballadors autònoms donats d’alta en el RETA tenen l’obligació de pagar de manera mensual una quota a la Seguretat Social. Tal com es recull als Pressupostos Generals de l’Estat 2022, la quota mínima d’autònoms passa dels 286,15€ mensuals (2021) a 293,94€ al mes en 2022.

Però, el Règim Especial de Treballadors Autònoms no és l’única opció per aquelles persones treballadores per compte propi.

La Mutualitat dels Enginyers com a alternativa al RETA

A banda del Règim Especial de Treballadors Autònoms, des de La Mútua t’oferim una alternativa, si ets una persona autònoma enginyera industrial, que comporta diversos avantatges.

Per gaudir d’aquesta alternativa, cal sol·licitar l’alta a la mutualitat abans d’iniciar l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Ja que, de no fer-ho, l’Administració pública entén que t’has acollit al RETA, i posteriorment no és possible tornar enrere per escollir l’alternativa de La Mútua.

Les cobertures de La Mútua

La Mútua dels Enginyers ofereix diverses prestacions per aquelles persones – enginyers/es industrials – que opten per ser alternatives al RETA, i amb diverses cobertures.

Poden comptar amb una cobertura per jubilació, defunció, invalidesa permanent, incapacitat temporal, dependència, hospitalització, i  per despeses quirúrgiques. A més, els imports destinats a cada prestació es poden augmentar si l’enginyer/a vol tenir un nivell de cobertura més elevat, la qual cosa permet potenciar aquelles cobertures que més interessen a cada persona.

Altres avantatges de l’alternativa al RETA

A més, si comparem la quota mínima del RETA amb la quota mínima del sistema alternatiu de La Mútua, aquest té un cost un 20%  més econòmic comparat amb l’afiliació a la Seguretat Social. La Mútua dels Enginyers calcula les quotes corresponents a les prestacions amb tècniques actuarials i a través d’un sistema de capitalització individual, de manera que assegurem al/a la mutualista una cobertura en cas de produir-se la contingència.

A banda, un altre avantatge que s’ofereix des de La Mútua està relacionat amb els beneficiaris, que es poden escollir lliurement, fins i tot en el cas d’orfandat que la persona protegida no ha de ser necessàriament un fill/a.

La Mútua dels Enginyers, del costat dels autònoms industrials

Sabem com és d’important comptar amb diverses prestacions i cobertures, amb la millor quota possible i oferint flexibilitat. Si vols conèixer la resta d’avantatges i molt més, clica al següent enllaç.

També et pot interessar ...

Congressos per a enginyers 2016

Els congressos són esdeveniments que es converteixen en el termòmetre de l’evolució d’un sector econòmic concret. A més, els congressos són un lloc ideal perquè

rendes vitalícies

Assegurança de rendes vitalícies: el complement ideal a la pensió?… però compte, hi ha canvis a la vista

Les rendes vitalícies son una de les millors opcions per a colocar els beneficis d’operacions patrimonials (la venda d’una segona residència, una herència, la venda d’unes accions o d’unes participacions en fons d’inversió, etc.). L’entitat asseguradora garanteix al seu client / assegurat una renda periòdica fins al seu traspàs, a canvi del lliurament inicial d’una quantitat de diners (prima única).

Les claus del Value Investing

Article de Jordi Masip Adsuara, Responsable d’Assessorament Financer de Mutuavalors EAFI, SL. El value investing s’ha posat de moda, tothom ha sentit a parlar d’aquest o d’aquell gestor

ingeniería genética

Coneixes l’enginyeria genètica?

L’enginyeria genètica busca alterar la composició d’ADN d’un organisme. Mitjançant aquesta, es pot treure o afegir un o més gens a un organisme, així com augmentar el nombre de molècules d’ADN, crear organismes genèticament modificats, entre altres. Preparat/da per aprendre’n?

Energía renovable

Com integrar la compra d’energia en un model sostenible

Durant els últims anys l’energia ha anat prenent un paper cada vegada més important en les empreses, convertint-se en una categoria estratègica per a moltes companyies. D’altra banda, la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient prenen cada vegada més protagonisme en les activitats empresarials.

Nikola Tesla: enginyer i visionari

Nikola Tesla (Croàcia 1856-Nova York, 1943) va ser un físic, matemàtic, enginyer electricista i inventor nord-americà d’origen serbi. És una figura fonamental en la història