Buscar

L’alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Què és el RETA?

Es tracta de les sigles que fan referència al Règim Especial de Treballadors Autònoms, un règim de la Seguretat Social al qual pertany tota aquella persona que realitzi una activitat econòmica o professional de forma habitual, directa i personal.

Els treballadors autònoms donats d’alta en el RETA tenen l’obligació de pagar de manera mensual una quota a la Seguretat Social. Tal com es recull als Pressupostos Generals de l’Estat 2022, la quota mínima d’autònoms passa dels 286,15€ mensuals (2021) a 293,94€ al mes en 2022.

Però, el Règim Especial de Treballadors Autònoms no és l’única opció per aquelles persones treballadores per compte propi.

La Mutualitat dels Enginyers com a alternativa al RETA

A banda del Règim Especial de Treballadors Autònoms, des de La Mútua t’oferim una alternativa, si ets una persona autònoma enginyera industrial, que comporta diversos avantatges.

Per gaudir d’aquesta alternativa, cal sol·licitar l’alta a la mutualitat abans d’iniciar l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Ja que, de no fer-ho, l’Administració pública entén que t’has acollit al RETA, i posteriorment no és possible tornar enrere per escollir l’alternativa de La Mútua.

Les cobertures de La Mútua

La Mútua dels Enginyers ofereix diverses prestacions per aquelles persones – enginyers/es industrials – que opten per ser alternatives al RETA, i amb diverses cobertures.

Poden comptar amb una cobertura per jubilació, defunció, invalidesa permanent, incapacitat temporal, dependència, hospitalització, i  per despeses quirúrgiques. A més, els imports destinats a cada prestació es poden augmentar si l’enginyer/a vol tenir un nivell de cobertura més elevat, la qual cosa permet potenciar aquelles cobertures que més interessen a cada persona.

Altres avantatges de l’alternativa al RETA

A més, si comparem la quota mínima del RETA amb la quota mínima del sistema alternatiu de La Mútua, aquest té un cost un 20%  més econòmic comparat amb l’afiliació a la Seguretat Social. La Mútua dels Enginyers calcula les quotes corresponents a les prestacions amb tècniques actuarials i a través d’un sistema de capitalització individual, de manera que assegurem al/a la mutualista una cobertura en cas de produir-se la contingència.

A banda, un altre avantatge que s’ofereix des de La Mútua està relacionat amb els beneficiaris, que es poden escollir lliurement, fins i tot en el cas d’orfandat que la persona protegida no ha de ser necessàriament un fill/a.

La Mútua dels Enginyers, del costat dels autònoms industrials

Sabem com és d’important comptar amb diverses prestacions i cobertures, amb la millor quota possible i oferint flexibilitat. Si vols conèixer la resta d’avantatges i molt més, clica al següent enllaç.

També et pot interessar ...

L’assignatura pendent de les STEM: la igualtat de gènere

Segons un informe publicat per la UNESCO només un 28% de tots els investigadors del món són dones i, pel que fa a l’educació superior, les noies representen només el 35% dels estudiants matriculats en els estudis de les àrees relacionades amb STEM.

testament

Les repercussions de no fer testament

No és necessari comptar amb un gran patrimoni per planificar una herència. A l’àmbit professional i al personal, cal estructurar la successió. Al final, es tracta de fer els deures i d’evitar conflictes familiars i situacions desagradables.