L’alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Què és el RETA?

Es tracta de les sigles que fan referència al Règim Especial de Treballadors Autònoms, un règim de la Seguretat Social al qual pertany tota aquella persona que realitzi una activitat econòmica o professional de forma habitual, directa i personal.

Els treballadors autònoms donats d’alta en el RETA tenen l’obligació de pagar de manera mensual una quota a la Seguretat Social. Tal com es recull als Pressupostos Generals de l’Estat 2022, la quota mínima d’autònoms passa dels 286,15€ mensuals (2021) a 293,94€ al mes en 2022.

Però, el Règim Especial de Treballadors Autònoms no és l’única opció per aquelles persones treballadores per compte propi.

La Mutualitat dels Enginyers com a alternativa al RETA

A banda del Règim Especial de Treballadors Autònoms, des de La Mútua t’oferim una alternativa, si ets una persona autònoma enginyera industrial, que comporta diversos avantatges.

Per gaudir d’aquesta alternativa, cal sol·licitar l’alta a la mutualitat abans d’iniciar l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Ja que, de no fer-ho, l’Administració pública entén que t’has acollit al RETA, i posteriorment no és possible tornar enrere per escollir l’alternativa de La Mútua.

Les cobertures de La Mútua

La Mútua dels Enginyers ofereix diverses prestacions per aquelles persones – enginyers/es industrials – que opten per ser alternatives al RETA, i amb diverses cobertures.

Poden comptar amb una cobertura per jubilació, defunció, invalidesa permanent, incapacitat temporal, dependència, hospitalització, i  per despeses quirúrgiques. A més, els imports destinats a cada prestació es poden augmentar si l’enginyer/a vol tenir un nivell de cobertura més elevat, la qual cosa permet potenciar aquelles cobertures que més interessen a cada persona.

Altres avantatges de l’alternativa al RETA

A més, si comparem la quota mínima del RETA amb la quota mínima del sistema alternatiu de La Mútua, aquest té un cost un 20%  més econòmic comparat amb l’afiliació a la Seguretat Social. La Mútua dels Enginyers calcula les quotes corresponents a les prestacions amb tècniques actuarials i a través d’un sistema de capitalització individual, de manera que assegurem al/a la mutualista una cobertura en cas de produir-se la contingència.

A banda, un altre avantatge que s’ofereix des de La Mútua està relacionat amb els beneficiaris, que es poden escollir lliurement, fins i tot en el cas d’orfandat que la persona protegida no ha de ser necessàriament un fill/a.

La Mútua dels Enginyers, del costat dels autònoms industrials

Sabem com és d’important comptar amb diverses prestacions i cobertures, amb la millor quota possible i oferint flexibilitat. Si vols conèixer la resta d’avantatges i molt més, clica al següent enllaç.

També et pot interessar ...

Quin és el mètode més eficient per treure rendiment als meus estalvis?

Estalviar és difícil, ja que ens suposa tenir una quantitat de diners apartada i immòbil que només creix amb les nostres pròpies aportacions. Invertir els nostres estalvis tampoc és fàcil, ja que ens genera incertesa, pensem que no és una activitat per a nosaltres, etcètera. A La Mútua dels Enginyers volem ajudar-te a perdre la por a la inversió, així com a estalviar i a treure el màxim partir als teus diners.

Finances per a enginyers

L’estudi de les finances té actualment un enorme camp d’aplicació per a professionals no financers i en especial per a professionals de l’enginyeria que vulguin

Som la Mútua dels Enginyers

Volem donar-te la benvinguda a aquest Blog, que té com a objectiu informar-te de l’actualitat del món de l’enginyeria i mostrar-te què ens fa singulars. Volem explicar-te, de manera clara i senzilla, assumptes d’interès general relacionats amb les circumstàncies quotidianes i laborals de la teva vida.

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.