Inversions socialment responsables, la compatibilització perfecte entre interessos econòmics i valors ètics, socials i mediambientals

Avançar cap a la sostenibilitat exigeix canviar formes de pensar, d’actuar, de produir i de consumir. Els grans valors d’una societat, com ara la protecció del medi ambient o els drets humans, només es poden assolir si els ciutadans ens hi impliquem directament. No podem demanar la pau i invertir en indústries d’armament, no podem demanar la justícia i invertir en empreses que exploten els infants, no podem demanar respecte pel medi ambient i invertir en empreses contaminants.

Ara és possible integrar els nostres valors en les nostres decisions d’estalvis i així, compatibilitzar els nostres objectius econòmics, amb els nostres valors ètics, socials i/o mediambientals.

La Mútua dels Enginyers va aprovar el 2017 una Política d’Inversions Socialment Responsables (ISR), que pretén vetllar pels drets humans, els drets socio-laborals, el canvi climàtic i mediambiental i el bon govern. Així, des de l’entitat s’exclouen les inversions a empreses que treballen amb mines anti-persona, bombes raïm o explotació infantil i s’inverteix en empreses socialment responsables.

Quantes vegades ens hem preguntat què fan les entitats financeres on hem dipositat els nostres estalvis amb els nostres diners? Quines activitats es financen? Amb La Mútua, ja podem estar tranquils, els teus estalvis es destinaran a projectes que siguin coherents amb un sistema de valors ètics i que contribueixin al progrés social i ambiental.

Quant a la relació entre les Inversions Socialment Responsables i el retorn que s’aconsegueix amb aquestes, La Mútua aposta perquè les ISR no han de significar obligatòriament renunciar a la rendibilitat, tot i que, segurament, aquesta sigui menor que en un altre tipus d’inversió, però la predisposició és guanyar menys diners a canvi d’invertir en projectes socialment responsables que tinguin un impacte social i mediambiental quantificable en xifres concretes.

Així doncs, en resum, les inversions responsables són les inversions sostenibles en el temps, perquè sigui entenedor, exactament al contrari del que és una bombolla econòmica.

El Pla de Pensions Enginyers Inversió Sostenible, un producte de bones pràctiques

D’altra banda, la política d’inversions socialment responsables (ISR) de La Mútua implica comptar amb productes d’estalvi que compleixen amb aquestes bones pràctiques. Aquest és el cas del Pla de Pensions Enginyers Inversió Sostenible, un producte pioner.

L’Enginyers Inversió Sostenible, Pla de Pensions té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere…) entre altres.

El fons s’enquadra dins de la categoria de Renda Fixa Mixta amb l’objectiu de mantenir com a màxima fins un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També pot invertir en actius d’altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres, sempre respectant els objectius marcats per les Nacions Unides.

També et pot interessar ...

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.

INVERTIR DURANT COVID19

Com invertir els teus estalvis en temps de Covid19

La pandèmia ha fet canviar molts aspectes en les nostres vides i, com no podia ser diferent, el sector de les inversions s’ha vist molt afectat. Cada vegada més persones han emprat una política més austera en el que a l’ús dels seus diners es refereix, els consumidors tenen menys tendència a gastar ja que viuen amb por al fet que en la situació que s’està vivint, els seus ingressos puguin disminuir en els pròxims mesos.

Congressos d’enginyeria el 2015

L’organització d’un congrés no és una tasca fàcil, però no només en el sentit administratiu sinó també per l’àmbit protocol•lari del mateix. Actualment es realitzen