Inversions socialment responsables, la compatibilització perfecte entre interessos econòmics i valors ètics, socials i mediambientals

Avançar cap a la sostenibilitat exigeix canviar formes de pensar, d’actuar, de produir i de consumir. Els grans valors d’una societat, com ara la protecció del medi ambient o els drets humans, només es poden assolir si els ciutadans ens hi impliquem directament. No podem demanar la pau i invertir en indústries d’armament, no podem demanar la justícia i invertir en empreses que exploten els infants, no podem demanar respecte pel medi ambient i invertir en empreses contaminants.

Ara és possible integrar els nostres valors en les nostres decisions d’estalvis i així, compatibilitzar els nostres objectius econòmics, amb els nostres valors ètics, socials i/o mediambientals.

La Mútua dels Enginyers va aprovar el 2017 una Política d’Inversions Socialment Responsables (ISR), que pretén vetllar pels drets humans, els drets socio-laborals, el canvi climàtic i mediambiental i el bon govern. Així, des de l’entitat s’exclouen les inversions a empreses que treballen amb mines anti-persona, bombes raïm o explotació infantil i s’inverteix en empreses socialment responsables.

Quantes vegades ens hem preguntat què fan les entitats financeres on hem dipositat els nostres estalvis amb els nostres diners? Quines activitats es financen? Amb La Mútua, ja podem estar tranquils, els teus estalvis es destinaran a projectes que siguin coherents amb un sistema de valors ètics i que contribueixin al progrés social i ambiental.

Quant a la relació entre les Inversions Socialment Responsables i el retorn que s’aconsegueix amb aquestes, La Mútua aposta perquè les ISR no han de significar obligatòriament renunciar a la rendibilitat, tot i que, segurament, aquesta sigui menor que en un altre tipus d’inversió, però la predisposició és guanyar menys diners a canvi d’invertir en projectes socialment responsables que tinguin un impacte social i mediambiental quantificable en xifres concretes.

Així doncs, en resum, les inversions responsables són les inversions sostenibles en el temps, perquè sigui entenedor, exactament al contrari del que és una bombolla econòmica.

El Pla de Pensions Enginyers Inversió Sostenible, un producte de bones pràctiques

D’altra banda, la política d’inversions socialment responsables (ISR) de La Mútua implica comptar amb productes d’estalvi que compleixen amb aquestes bones pràctiques. Aquest és el cas del Pla de Pensions Enginyers Inversió Sostenible, un producte pioner.

L’Enginyers Inversió Sostenible, Pla de Pensions té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere…) entre altres.

El fons s’enquadra dins de la categoria de Renda Fixa Mixta amb l’objectiu de mantenir com a màxima fins un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També pot invertir en actius d’altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres, sempre respectant els objectius marcats per les Nacions Unides.

També et pot interessar ...

testament

Les repercussions de no fer testament

No és necessari comptar amb un gran patrimoni per planificar una herència. A l’àmbit professional i al personal, cal estructurar la successió. Al final, es tracta de fer els deures i d’evitar conflictes familiars i situacions desagradables.

La importància de comptar amb un bon pla de pensions

Un pla de pensions es tracta d’un producte privat d’estalvi que té com a objectiu l’estalvi finalista per a complementar les prestacions públiques. Entre aquestes  contingències que donen dret a recuperar el pla de pensions es troba la jubilació, invalidesa, defunció o dependència. És important assenyalar que, els diners estalviats, no podrà ser retirat tret que es produeixin algunes de les situacions esmentades anteriorment.

Set senzilles maneres d’estalviar diners

Actualment la vida té un ritme frenètic i sovint és difícil aturar-se a revisar les despeses diàries, ja que moltes vegades es paga sense pensar i arribats a final de mes ens preguntem “en què m’he gastat els diners?”. Les petites despeses es van sumant i poden arribar a significar grans quantitats de diners que sembla que han marxat volant. A través d’aquesta guia de consells, establir una estratègia senzilla i realista per a assolir les teves metes econòmiques serà més fàcil.

Canvis al Consorci

El consorci de compensació d’assegurances amplia la seva cobertura de riscos extraordinaris a automòbils assegurats només de responsabilitat civil. Tal com es notifica a la