Realment és necessari fer testament?

Des del punt de vista legal no és cap obligació atorgar testament. La llei ja estableix quins han de ser els hereus en el cas que no hi hagi testament, a més, atorgar testament no aporta cap avantatge fiscal respecte a no fer-ho. Per tant es pot pensar que és un tràmit prescindible, que no aporta cap valor.

Res més lluny de la realitat. Fer testament és molt important, ja que facilita els tràmits de l’herència als nostres éssers estimats, ens estalvia diners, i agilitza el repartiment del nostre patrimoni segons la nostra voluntat, respectant el previst legalment pels hereus legitimaris.

Sovint el que preveu la llei sobre quines persones han de ser els meus hereus en cas que no s’hagi atorgat testament, no coincideix amb la nostra voluntat. Posem un exemple: si ens aplica la legislació catalana, no fem testament i tenim fills, el nostre cònjuge tindrà dret a l’usdefruit universal de tota l’herència, és a dir, ni el cònjuge ni els fills tindrien la plena propietat de cap bé. És realment el que voldríem si fóssim el testador?

Fer testament facilita els tràmits de l’herència i agilitza el repartiment del patrimoni

Tot i que es doni la circumstància que la nostra voluntat coincideixi amb la designació legal d’hereus que s’estableix quan no existeix testament, fer testament continua sent molt convenient. En el moment de repartir les herències son freqüents els conflictes, per això el millor consell és deixar-ho tot clarament establert en un testament.

Tenint en compte que fer un testament notarial no resulta car, entre 40 i 70 euros, per  descomptat que val la pena fer-ho, encara que només sigui per deixar clara la meva voluntat que la meva herència es regeixi pel que diu la llei, designant hereus als que són els meus legitimaris; ni que sigui per això, és important fer testament, per la pròpia tranquil·litat, seguretat, rapidesa, senzillesa, evitant haver de fer una declaració d’hereus posterior.

Fer testament és una cosa senzilla, només cal voler fer-ho, identificar-se davant el notari i declarar la meva voluntat. La notaria assessora sobre el que es pot i no es pot fer (disposicions contra la llei, perjudici de drets legitimaris, condicions impossibles o il·lícites) i es redacta de la manera més clara possible, per evitar problemes futurs.

Amb el testament evitem conflictes a l’hora de repartir herències i fem coincidir la nostra voluntat amb la designació legal d’hereus establerta per llei

Fer un testament no evita haver d’acceptar en el futur l’herència, ni tampocavantatges fiscals, però sí que és més barat que fer l’acta de declaració d’hereus obligatòria si no s’ha fet i, per descomptat, simplifica molt els tràmits, especialment quan es tracta d’herències entre parents llunyans, sent a més l’única forma de deixar béns després de la meva mort a persones «estranyes» des del punt de vista familiar.

El testament, a més de permetre distribuir els béns com es vulgui dins dels límits legals o afavorir a alguna persona amb llegats, també permet establir qui prefereixo que tingui cura dels meus fills a través de la designació de tutor si és necessari (en cas de minoria d’edat o incapacitació). A més es poden establir drets com usdefruit, ús, cures familiars, etc. Una figura, la del testament, amb moltes més possibilitats de les que podem imaginar.

A La Mútua dels Enginyers, no només acompanyem als i a les mutualistes per prendre les millors decisions de previsió que facin més fàcil i millor la seva vida personal i professional, sinó que també estem al seu costat per ajudar-los a planificar la seva successió. Per a mes informació contacta amb La Mútua dels Enginyers a través de l’adreça electrònica correu@mutua-enginyers.com

També et pot interessar ...

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de