contractar una assegurança

Quan és el millor moment per contractar una assegurança?

Paraules clau: Contractar una assegurança, Assegurances obligatòries i voluntàries, Assegurança de vehicles, Assegurança de la llar, assegurança de responsabilitat civil, Assegurança multirisc, Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal, Assegurança de vida, Assegurança de salut

Sentir-se protegit és un dels valors més apreciats al món on vivim. Tant a la vida particular, la familiar, com la professional, volem tenir una sensació de seguretat.  A vegades, les noves necessitats socials i la creixent regulació en tots els àmbits augmenten les situacions de risc a tenir en compte. I, a més, cal tenir en compte els imprevistos, malalties, fenòmens naturals, accidents… Situacions indesitjables, però que cal prevenir d’alguna manera o altra.

Protegir el que més importa

Des d’una assegurança industrial a una altra de responsabilitat civil per  mascotes, existeix un ventall cada vegada més ampli de productes que ens poden fer sentir més acompanyats. I més recompensats. Segons l’informe Estamos Seguros 2017 de la patronal Unespa, les asseguradores retornen cada hora 5,2 milions d’euros que els seus clients havien perdut a causa d’incidents de tota mena.

D’aquesta manera, comptar amb una assegurança adequada és fonamental. És important tenir el màxim de riscos coberts, sense duplicitats. I per realitzar una bona gestió asseguradora, és bàsic saber quan és el millor moment per contractar una prima d’assegurança. Les assegurances més comunes (primera residència, automòbil)  estan presents en el 96% de les llars espanyoles, indica el mateix estudi d’Unespa. Això significa que tan sols una de cada 25 llars a Espanya no té cap mena d’assegurança. Els espanyols inverteixen 4,50 euros de cada 100 que gasten en la protecció del que més aprecien.

Les assegurances obligatòries i les recomanables

Per respondre a la pregunta de quin és el millor moment per concertar una pòlissa d’assegurança, cal diferenciar primer entre les pòlisses de protecció que cal tenir formalitzades abans d’iniciar una activitat, i les que són voluntàries i es poden contractar al llarg de la vida de l’assegurat, en el moment més convenient.

Dins de la primera categoria, trobem dues tipologies diferents: d’una banda, les assegurances obligatòries, que cal contractar necessàriament per realitzar una activitat privada (no es pot conduir un turisme sense tenir-lo assegurat) o per a iniciar o mantenir un negoci (les empreses amb treballadors han de contractar una assegurança d’accidents laborals); i d’altra banda, les assegurances voluntàries.

  • Entre les assegurances imprescindibles trobem l’assegurança d’automòbil, l‘assegurança de llar o l’assegurança de caça, per exemple. Això pel que fa a les activitats privades i d’oci. És evident que si tenim intenció de comprar-nos un cotxe haurem de contractar una assegurança, ja que en cas contrari podem afrontar sancions. No hi ha elecció en aquests casos: hem de comptar amb aquest tipus d’assegurances en el moment d’iniciar l’activitat. Així mateix, en el nostre negoci, empresa o treball estem obligats a tenir uns riscos coberts, especialment per la protecció de tercers. Per posar un altre exemple, un enginyer necessita una assegurança de responsabilitat civil per exercir la seva professió. I cal tenir en compte que quan un client es dóna de baixa de l’assegurança, queden fora de cobertura les noves reclamacions que puguin produir-se, fins i tot, en molts casos, les realitzades per tasques desenvolupades amb l’assegurança en vigor. El Consorci de Compensació d’Assegurances dependent del ministeri d’Economia i Empresa, ofereix en la seva pàgina web un llistat d’aquestes assegurances totalment necessàries.
  • Entre les assegurances voluntàries destaquen els multirisc, per protegir el local de l’oficina o de la botiga. En aquests casos, també és aconsellable contractar la pòlissa coincidint amb l’inici de l’activitat. Un altre cas a tenir en compte és el de l’autònom, que disposa d’una assegurança dIncapacitat Laboral Temporal (ILT), per mantenir el seu nivell d’ingressos en el cas de baixa laboral.

Hem vist fins ara les assegurances que són obligatòries o aconsellables des de l’inici d’una activitat, privada o professional. Però en segon lloc, existeixen les cobertures que són totalment voluntàries, i que ofereixen un increment de la protecció. Són les assegurances sanitàries i els productes de previsió, especialment les assegurances de vida. Per considerar aquest últim tipus d’assegurança, cal plantejar-se la situació clarament depenent de l’edat que tenim. La recomanació més estesa dels experts és que els productes de previsió cal plantejar-los en edats primerenques. De forma habitual, l’assegurança de vida es contracta quan es forma una família, coincidint amb l’època en què se solen assumir més càrregues econòmiques. En qualsevol cas, cal tenir en compte l’edat dels fills per calcular el capital que interessa assegurar.

La mateixa recomanació serveix per a la contractació d’una assegurança de salut. Contra el que pot semblar lògic, comptar amb una pòlissa mèdica a una edat primerenca serveix per evitar possibles exclusions mèdiques de l’assegurança si es contracta en una edat madura. Una bona època per contractar aquest tipus d’assegurances és al finalitzar l’any, quan es produeixen gran quantitat d’ofertes per part de les entitats asseguradores.

A La Mútua dels Enginyers portem 60 anys preocupant-nos del que realment importa. Els nostres professionals experts t’assessoren i ajuden a superar els reptes del món empresarial, aportant tranquil·litat i enfortint amb solvència el prestigi dels seus clients assegurats.

També et pot interessar ...