Assegurança de Dependència Severa de La Mutua dels Enginyers

A Espanya hi ha més d’un milió de persones (concretament, 1.300.000) dependents, reconegudes com a tal i amb dret a rebre l’ajuda de dependència. D’aquest milió de persones, més de 230.000 no van rebre cap mena de prestació durant l’any 2020, tot i tenir reconegut el dret; unes 40.000 persones han mort durant l’any 2020 sense haver rebut aquesta ajuda, tot i ser persones dependents, segons dades d’EP Data.

La dependència afecta directament a l’autonomia personal. Tot i que existeixen diferents graus, per a tots ells l’assistència en la vida quotidiana és gairebé imprescindible, ja que la dificultat s’instaura en les activitats més bàsiques del dia a dia d’aquestes persones. Per tal de garantir el benestar de les persones dependents, les assegurances de La Mútua dels Enginyers donen suport econòmic per cobrir els costos que suposa viure amb la limitació que pateixen.

L’Assegurança que proporciona La Mutua dels Enginyers a les persones amb dependència severa és mensual i té una durada de 60 mensualitats.

Què implica Dependència Severa?

El grau de dependència que acull l’assegurança de Dependència Severa de la Mutua dels Enginyers és, com el seu nom indica, la dependència en grau de severa. Aquesta compren que la persona que pateix l’estat de limitació irreversible, ja sigui física o psíquica, que necessita ajuda per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres cops al dia. Tot i la necessitat de suport, les persones amb dependència severa no requereixen d’un/a cuidador/a de forma permanent, però sí parcial per al suport extern per a la seva autonomia personal.

Quotes

Les quotes estan en funció de l’edat de la persona assegurada en el moment de la contractació.

El pagament de les quotes finalitzarà el dia de l’extinció de la cobertura, amb el reconeixement de la prestació de Dependència Severa i altres supòsits previstos en el Reglament de la prestació.

Les quotes anuals per cada 1000 euros de renda mensual assegurada són les següents:

*No inclouen impostos

La Mutua dels Enginyers és la millor companyia per a la teva vida personal

Aquesta prestació cobreix tot el temps de vida, i per a la seva contractació s’ha d’estar entre els 20 anys i els 66 anys.

Per obtenir més informació sobre aquesta prestació pot consultar aquí el reglament de la prestació i si vol calcular l’import de la prima d’aquesta prestació faci aquí una simulació.

També et pot interessar ...

La pandemia no atura als inventors

Cada any neixen nombrosos projectes duts a terme de la mà de l’enginyeria. Projectes que fan possible el que sembla pràcticament impossible, que busquen solucions a problemes socials, climàtics o de salut i altres enfocats a proporcionar accessibilitat a totes les persones independentment de les seves capacitats. En aquesta publicació presentem 5 invents revolucionaris creats en 2020.

contractar una assegurança

Quan és el millor moment per contractar una assegurança?

Paraules clau: Contractar una assegurança, Assegurances obligatòries i voluntàries, Assegurança de vehicles, Assegurança de la llar, assegurança de responsabilitat civil, Assegurança multirisc, Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal, Assegurança de vida, Assegurança de salut