El mutualisme com a eina d’inclusió social

A Catalunya sempre hi ha hagut una forta tradició de pertinença a un col·lectiu, així com un gran sentiment corporatiu i de comunitat molt lligat a la nostra manera de ser, fer i treballar. Aquest pensament neix del mutualisme i de les mutualitats de previsió social, les quals han sigut, al llarg de la història, una eina d’inclusió social necessària per a avançar i desenvolupar-nos.  

El mutualisme, tot i semblar un terme modern, ha existit des de sempre. Els seus orígens es remunten a l’antiga Roma, quan les persones tendien a agrupar-se per ajudar-se econòmicament en cas que algú patís un accident. No obstant això, no és fins a l’Edat Mitjana, amb les confraries i els gremis, que aquest fenomen es consolida i segueix creixent fins convertir-se en el que coneixem avui en dia.  

Què s’entén per “mutualisme”? 

L’Organització d’Entitats Mutuals d’Amèrica (ODEMA) defineix el mutualisme com “un sistema d’ajuda mútua basat en un esperit de solidaritat i reciprocitat, amb l’objectiu final d’atendre o minimitzar els riscos eventuals i les necessitats comunes dels seus integrants”, afegint que es tracta d’una “expressió concreta de previsió social”.  

Les mutualitats són entitats sense ànim de lucre que, tot i necessitar de beneficis per garantir-se la permanència, “exerceixen una activitat asseguradora complementària o alternativa a la Seguretat Social, segons els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica”.   

Les mutualitats de previsió social conformen un sistema organitzat que ha resultat clau per al desenvolupament i la inclusió social. Segons l’Institut Obert de Catalunya, les mutualitats poden invertir la tendència a la precarització laboral perquè “generen nous escenaris d’inclusió (…) i desenvolupen activitats directament vinculades a finalitats socials”.  

El paper de La Mútua dels Enginyers 

La Mútua dels Enginyers va néixer l’any 1958, quan les mutualitats de previsió social encara no s’havien incorporat a la Seguretat Social. A més, en aquells moments el sector passava per una situació tensa i difícil, i moltes de les mutualitats es declaraven en fallida.  

L’objectiu principal de La Mútua dels Enginyers era organitzar i desenvolupar la previsió social entre els col·legiats, tal com es declara en els nostres manaments estatuaris, ja que la Seguretat Social no donava cobertura en aquell moment als titulats d’enginyeria industrial, arquitectes, advocats o metges. Això deixava als treballadors sense una xarxa que els protegís davant d’imprevistos, accidents o malalties, i feia perillar tota la seva feina i esforç.  

Després de 60 anys de treball i experiència en el sector assegurador i d’estalvi, La Mútua dels Enginyers disposa de diferents productes i serveis que s’adapten a les necessitats de particulars, empreses, col·lectius tècnics i d’associacions, pertanyin al sector de l’enginyeria o a altres disciplines tècniques, per tal que puguin comptar amb els millors serveis i cobertures a cada pas que donin.  

També et pot interessar ...