Buscar
cáncer de mama

Càncer de mama: La supervivència a cinc anys del diagnòsitic supera el 90%

El càncer de mama és el de més incidència entre les dones. S’estima que al 2020 es diagnosticaran a Espanya al voltant de 33.000 casos. Amb un diagnòstic precoç, la supervivència supera el 90%. L’Associació contra el Càncer ha realitzat un estudi sobre aquesta malaltia i aquestes són algunes de les principals dades que recull l’informe.

A Espanya, durant l’any 2019 es van registrar 33.315 nous casos de càncer de mama. Entre els anys 2012 i el 2019 hi ha hagut un increment del 7,5%, tot i que ha baixat la mortalitat relativa, per una combinació d’una detecció més precoç i més efectivitat dels tractaments. A Espanya el 30% dels càncers femenins diagnosticats s’originen a la mama. Pel que fa al conjunt del planeta, cada 15 segons es detecta un nou cas.

Aquest tipus de càncer té una taxa de supervivència a 5 anys superior al 90% a Espanya. Això significa que més de 90 de cada 100 persones que el pateixen, segueixen vives 5 anys després d’haver estat diagnosticades.

infografia càncer de mama
Infografia càncer de mama

Com fer una autoexploració dels pits?

Malgrat que la supervivència ha millorat exponencialment durant els últims 20 anys, no es pot oblidar la importància de realitzar revisions rutinàries per detectar qualsevol anomalia o canvi que es produeixi en els pits.

Aquests autoexàmens mamaris es recomanen un cop al mes, i aquest dia no ha de coincidir amb la menstruació, fins i tot és preferible que hagin passat més de 48 hores des que va acabar l’última regla. En cas de menopausa, es pot establir un dia concret al mes per fer-ho.

PAS 1: Buscar enrogiment, embalums o enfonsaments en les mames. La pell no ha de ser rugosa o amb plecs sinó llisa.

PAS 2: Revisar que tots dos pits estiguin al mateix nivell, els pits han de ser visiblement similars, tot i que un pot ser una mica més petit que l’altre.

PAS 3: Repetir aquesta operació amb els braços enlaire. Les mames han de pujar de la mateixa manera, conservar la silueta circular i no han d’aparèixer anomalies en la forma.

PAS 4: Palpar amb 3 dits tots dos pits de forma circular.

PAS 5: Repetir els passos anteriors estirada.

PAS 6: Pressionar els mugrons per revisar que no segreguin cap líquid. A més no han de presentar crostes, enrogiments o enfonsaments.

Assistència mèdica professional

La prova amb més eficiència en la detecció de casos de càncer de mama és la mamografia. Consisteix en una radiografia amb un procés senzill i indolor. En determinats casos de dones joves, la mamografia pot no resultar una eina suficient en el diagnòstic, pel fet que el teixit de les mames sol ser més dens. En aquests casos, la prova anterior sol combinar-se amb una ecografia.

La Mútua dels Enginyers estarà al seu costat durant tot aquest procés, posant a la seva disposició l’assegurança per a malalties greus. Consisteix en l’abonament a la persona beneficiària de l’import contractat en cas de diagnòstic de les malalties greus. A la seva web es poden consultar les diferents opcions de contractació que poden triar-se. A més a més es pot calcular l’import de la prima d’aquesta prestació gratuïtament accedint al simulador. Per altra banda, l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers inclou com a garantia complementària addicional una cobertura del 10% de l’import contractat per la cobertura de defunció de la persona assegurada, que s’abonarà a la persona beneficiària en cas de que sigui diagnosticada de càncer de mama.

També et pot interessar ...

Objectius per aconseguir abans d’acabar el 2019

Et plantegem 5 coses que hauries d’haver fet abans que s’acabi l’any. No són complicades, potser algunes requereixen una mica de força de voluntat, però si compleixes el propòsit, et sentiràs molt millor amb tu mateix.

Gaudeix de tots els avantatges de la Mútua dels Enginyers

Des dels inicis, a la Mútua dels Enginyers hem tingut com a prioritat fer la vida més fàcil als mutualistes,treballant per millorar dia a dia per oferir millors serveis.Ens agrada innovar i adaptar-nos a les demandes dels nostres mutualistes.