Baixa laboral - Mútua enginyers

Què cobreix i què no una assegurança de baixa laboral en cas de contraure la Covid-19

La tornada a la feina el passat mes de setembre ha portat a moltes empreses a fer proves PCR als seus treballadors i treballadores amb la finalitat d’evitar possibles contagis. Durant els últims dies s’ha detectat un augment en els casos positius. Això ha provocat quarantenes per a les persones que, tant ells com els familiars amb qui conviuen, han patit un contagi. L’aïllament, per tant, provoca que la persona afectada hagi de sol·licitar la baixa laboral

El contagi per coronavirus és un accident laboral? 

El Govern d’Espanya va declarar al començament de la pandèmia que la incapacitat temporal provocada per la Covid-19 es consideraria excepcionalment una baixa similar a la d’accident laboral a efectes de la prestació econòmica de la Seguretat Social. El passat mes de març va aprovar-se un Reial Decret (Llei 6/2020), a través del qual s’estableix que aquells casos que hagin patit contagi o es trobin en aïllament per coronavirus es consideraran per part de l’Administració Pública com a accidents laborals. 

Cal tenir en compte, però, que les persones que tindran cobertura per coronavirus seran aquelles que hagin estat clínicament confirmades o siguin derivades de quarantena hospitalària per possible positiu del virus. És per això que en ambdós casos es requereix un document que així ho acrediti

Des del primer dia d’absència a la feina, l’Estat serà qui pagui totes les baixes mèdiques per coronavirus, ja sigui a través de la Seguretat Social o de les mútues, segons recull el Reial Decret. Per tant, els treballadors afectats rebran des de l’endemà de la baixa laboral el 75% de la base reguladora.

En què consisteix la prestació de Baixa Laboral de La Mútua dels Enginyers?  

La prestació de baixa laboral consisteix en un subsidi diari, que es pagarà en el cas que l’assegurat o assegurada es trobi afectat per una situació que l’incapaciti temporalment i que per causa li impedeixi realitzar la totalitat de la seva activitat en l’àmbit laboral, professional o empresarial. D’altra banda cal destacar que aquesta baixa s’aplicarà tant en cas de malaltia com per cirurgia major, accident o també en cas de maternitat.

Quant costa una assegurança de baixa laboral? 

La Mútua dels Enginyers ofereix una assegurança que garanteix el pagament d’una quantitat per dia de baixa laboral, fins a un màxim de dos anys. Es pot contractar amb franquícies de 7, 15, 30 i 90 dies. Per exemple: una prestació mensual de 1.200 euros amb una franquícia de 15 dies per a un home de 35 anys té un cost de 31,57 euros al mes. De tota manera l’equip de la Mútua compta amb assesors que poden ajudar-te a triar la opció que s’adapti més al que necessites. 

Pel que respecta als casos positius de COVID-19, s’ofereix l’abonament d’un subsidi durant el període en el qual la persona assegurada hagi de romandre en la situació d’incapacitat temporal, derivada de la malaltia pel Coronavirus, que li impedeixi el manteniment de l’activitat laboral, professional o empresarial. La Mútua dels Enginyers considera, la situació d’aïllament a causa del Coronavirus, com a malaltia a l’efecte del cobrament de la prestació, sempre que el o la mutualista aporti el comunicat de baixa corresponent per part de la Seguretat Social o bé un informe del personal mèdic en el qual consti la necessitat d’aïllament. En cas de voler saber-ne més compten amb un simulador de preus per calcular l’import de la prima d’aquesta prestació.

També et pot interessar ...

Canvis al Consorci

El consorci de compensació d’assegurances amplia la seva cobertura de riscos extraordinaris a automòbils assegurats només de responsabilitat civil. Tal com es notifica a la

Els beneficis de tenir contractada una assegurança d’hospitalització

Quan hem de ser ingressats a l’hospital a causa d’un accident, una malaltia o un altre motiu, s’ha de fer front al problema de salut, però també al costos econòmics que comporta l’estància al centre sanitari. Comptar amb una assegurança d’hospitalització en aquests moments ajuda a cobrir despeses inesperades amb les que es troben molts pacients.

El teletreball ha arribat per quedar-se: les empreses i treballadors/es prefereixen un model híbrid

Un any i mig després de l’inici de la pandèmia, el teletreball s’ha implementat com una mesura no només per la protecció que ofereix als treballadors i treballadores, sinó també pels beneficis que comporta el fet de poder treballar des de casa. L’any 2019, només un 4,8% dels espanyols treballa des de casa, xifra que va augmentar fins al 34% durant el confinament, i que s’ha estabilitzat des d’aleshores. El teletreball ha arribat per a quedar-se.