Consells per aquells inversors novells i pels que tenen aversió al risc

Tots sabem que els productes financers que inverteixen en borsa sempre tenen un risc i requereixen nivells de coneixement força elevats. Per això, sempre és recomanable que t’assessorin els experts. A MutuaValors EAFI tens un equip de professionals al teu costat que et gestiona la teva cartera d’inversió i t’assessora, tant des del punt de vista financer com fiscal, perquè obtinguis els teus objectius de rendibilitat.

 

Les nostres recomanacions

Hi ha diverses opcions d’inversió o d’actius a través dels quals podem canalitzar els nostres estalvis: fons d’inversió, bons de renda fixa, lletres del tresor, accions, plans de pensions i d’estalvi, plans de previsió assegurats, assegurances de vida, etc. Escollir la opció d’inversió més interessant i de quina manera la podem gestionar pot suposar tot un repte per aquell que no domina els coneixements financers ni fiscals. Per això, et donem algunes recomanacions:

1. Comença a invertir petites quantitats i amb un nivell de risc baix.
El primer fons d’inversió que s’ha d’elegir és un fons que permeti fer aportacions d’import baix. D’aquesta manera, es comença a invertir a poc a poc i de forma regular, invertint alhora en un fons d’inversió amb un nivell de risc baix.

2. Centra’t en els fons d’inversió.
Són molt avantatjosos per dues raons: Redueix el risc per part de l’inversor, ja que és un producte que inverteix de manera diversificada i que permet delegar la presa de decisió a un equip gestor professional.

3. La clau és diversificar.
El nivell de risc es dispara quan invertim de manera focalitzada en un mateix actiu, en una única empresa o ho apostem tot a una àrea geogràfica. Si per exemple invertim en accions d’una empresa i el seu valor disminueix, al invertir en un únic tipus de producte que no ha funcionat de la manera que esperàvem, la cartera es veu seriosament devaluada i pot registrar pèrdues superiors a les que som capaços de suportar. Per això és molt important saber diversificar. Hem de tenir en compte que el nombre d’accions de diferents empreses també és important, ja que amb accions d’una sola empresa, el risc és molt elevat. Per això, a mesura que augmentem el nombre d’accions de diferents empreses, la corba del risc es va suavitzant. Al repartir el risc en diferents empreses, serà difícil que totes vagin malament alhora.

4. Internacionalitza la teva cartera.
Amb la crisi, hem observat que no és aconsellable invertir en un únic país o àrea geogràfica. De fet, les diferents economies funcionen cadascuna al seu ritme, i hi ha economies en una fase més avançada o de maduració del cicle econòmic, i d’altres que tot just comencen a sortir d’una recessió i inicien una fase més expansiva. Per aquest motiu és molt important incloure en la cartera valors de diverses àrees geogràfiques, ja que aquesta forma de diversificar per a defensar-nos, alhora pot proporcionar un augment de les oportunitats.

5. Construeix una cartera flexible que s’adapti al teu perfil inversor.
Cal escollir molt bé com compondre la nostra cartera i adaptar-la a les fluctuacions constants dels mercats financers. En l’actualitat hi ha molts productes que ja destaquen per l’agilitat, dinamisme i gran flexibilitat en la seva gestió. Nosaltres podem estar tranquils en la tàctica del dia a dia i centrar-nos més en l’estratègia a mitjà o llarg termini. Per això, et proposem una cartera amb el nivell de risc que s’adapti millor a la teva personalitat i al teu perfil com a inversor. Aquests perfils es poden classificar en: molt conservador, conservador, equilibrat, agressiu i molt agressiu.

6. Vigila la divisa en la qual realitzes les teves inversions.
La divisa com a tal ja és un tipus d’actiu amb entitat pròpia per a invertir-hi i, a no ser que específicament vulguem assumir aquest risc o el potencial de revaloració existent, sempre serà recomanable prendre mesures per a neutralitzar aquest risc. A través de fons d’inversió podem realitzar inversions en actius denominats en altres divises diferents del Euro i optar per assumir aquest risc o bé tenir-lo cobert.

7. Seguiment continuat.
Mutuavalors EAFI realitzem una monitorització constant de les fluctuacions i evolució dels mercats financers, per aconsellar-te en tot moment com mantenir la teva cartera perfectament adaptada al teu nivell o perfil de risc. Per això, sempre valorem aquelles opcions amb bons resultats històrics, amb volatilitats més baixes, amb molta flexibilitat i una ràpida capacitat per adaptar-se als diferents escenaris de l’economia, i tot això sense deixar passar aquelles noves oportunitats que se’ns presenten i que cal saber aprofitar.

També et pot interessar ...

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un

Marta Franco, professora d’ESO i Batxillerat: “És necessari que les dones STEM difonguin la seva experiència i trajectòria professionals”

Marta Franco Pons, professora d’ESO i Batxillerat de l’escola Canigó de Barcelona, destaca que la manca d’interès de les alumnes en el sector STEM ve donada, en la majoria d’ocasions, pel desconeixement del món professional. Per això és molt necessari que, tant pares com professors, incideixin en l’assessorament i l’acompanyament de les noies durant les etapes de Secundària i Batxillerat.