“El ràpid envelliment a Espanya agreujarà el futur dels pensionistes” OCDE

Article de l’agència EFE publicat al web Vozpópuli el 18 d’octubre de 2017. Fes clic sobre aquest enllaç per veure l’article original.

Espanya es convertirà a mitjans de segle en el segon país més envellit de l’OCDE, després del Japó, un fenomen que agreujarà el preocupant escenari per a la tercera edat i que amenaça els seus avanços en el terreny econòmic, en contra del que ha ocorregut en les últimes dècades.

Aquest és el panorama que dibuixa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en un informe presentat aquest dimecres en el qual considera que els polítics han d’actuar “urgentment” per afrontar els reptes que plantegen aquest envelliment i l’evolució del mercat laboral.

El procés d’envelliment general que es constata al món desenvolupat i fins i tot en bona part dels països emergents, va a ser particularment agut a Espanya, on la proporció de majors de 65 anys respecte a la població de 20 a 64 anys passarà del 30,4% en 2015 (28% de mitjana en l’OCDE) al 75,5% en 2050 (53,2%).

Aquesta serà la segona taxa més elevada dels països membres de l’organització només per darrere de Japó (77,4%) i per davant d’Itàlia(73,9%) o Portugal (72%), per no parlar d’Alemanya (63,7%), França(51,4%) o el Regne Unit (46,4%).

 

Finançament de pensions

Aquesta evolució tindrà conseqüències directes en molts aspectes, especialment sobre el finançament del sistema de pensions, la major necessitat de cures als majors, i la possible escassetat per cobrir la demanda de mà d’obra.

Els autors de l’estudi subratllen que per a Espanya, a causa de les carreres laborals irregulars (amb menors períodes de cotització i menors drets a una pensió), “serà particularment difícil garantir una pensió decent” a les persones amb baix nivell educatiu i a les dones.

L’alt nivell de desocupació i d’inactivitat és, conseqüentment, un dels grans motius de preocupació. A aquest respecte, fan notar que la taxa de desocupació segueix sent el doble de la qual hi havia abans de la crisi, i que és molt superior entre els quals tenen un baix nivell d’educació (26%) que entre els quals disposen d’estudis superiors (11%).

 

El mercat laboral

En paral·lel, entre els joves de 15 a 29 anys, el percentatge de “*ninis” -ni treballen ni estan en el sistema educatiu ni en procés de formació- encara se situa en el 22%, sis punts percentuals més que abans de la crisi.

En aquest context de dificultats d’inserció laboral dels joves, la fractura entre generacions s’ha aguditzat més a Espanya que en altres països de l’OCDE: els ingressos del grup de 60 a 64 anys s’han incrementat un 25% més que en el de 30 a 34 anys, enfront d’una mitjana del 13% en els 35 països membres de l’organització.

“La fractura entre generacions s’ha aguditzat més a Espanya que en altres països de l’OCDE”

Però el problema de l’exclusió del mercat laboral afecta també als actius de major edat, com ho posa en evidència el percentatge dels quals tenen una ocupació en el grup de 55 a 64 anys: un 49% a Espanya enfront del 59% de mitjana en l’OCDE.

Des de l’esclat de la crisi financera, l’edat efectiva de jubilació, que havia augmentat anteriorment, s’ha estancat entorn dels 63 anys, és a dir per sota de l’edat legal. Per tots aquests elements, l’organització considera fonamental afavorir l’inici de la vida activa amb una transició “suau” entre el sistema escolar i el laboral, limitar l’impacte de les pèrdues d’ocupació i lluitar contra l’atur de llarga durada.

“Les desigualtats econòmiques i socials entre els majors corren el risc d’agreujar-se a mesura que arribin a l’edat de jubilació”

Els autors de l’informe adverteixen que en termes generals -no només per a Espanya- les desigualtats econòmiques i socials entre els majors corren el risc d’agreujar-se a m3esura que arribin a l’edat de jubilació les generacions que han experimentat recorreguts laborals més “irregulars”.

El canvi es produirà a partir dels nascuts en els anys 1960 i ho sofriran sobretot les persones amb menor nivell educatiu, l’esperança del qual de vida és notablement inferior: als 25 anys, gairebé 8 anys menor que la d’un jove amb estudis universitaris.

També et pot interessar ...

Som la Mútua dels Enginyers

Volem donar-te la benvinguda a aquest Blog, que té com a objectiu informar-te de l’actualitat del món de l’enginyeria i mostrar-te què ens fa singulars. Volem explicar-te, de manera clara i senzilla, assumptes d’interès general relacionats amb les circumstàncies quotidianes i laborals de la teva vida.

James Watt: la màquina de vapor

T’has preguntat qui va inventar la màquina de vapor? La primera màquina de vapor va ser desenvolupada en 1633. S’atribueix la seva creació a Eduard

Quin és el mètode més eficient per treure rendiment als meus estalvis?

Estalviar és difícil, ja que ens suposa tenir una quantitat de diners apartada i immòbil que només creix amb les nostres pròpies aportacions. Invertir els nostres estalvis tampoc és fàcil, ja que ens genera incertesa, pensem que no és una activitat per a nosaltres, etcètera. A La Mútua dels Enginyers volem ajudar-te a perdre la por a la inversió, així com a estalviar i a treure el màxim partir als teus diners.

Las Mutualidades

Què en saps del mutualisme social?

El mutualisme és un moviment social i econòmic que recull aquelles tendències associatives dels éssers humans per aconseguir satisfer les seves necessitats individuals a través de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua, en un sistema basat en la solidaritat. Així, s’aconsegueix un objectiu que afavoreix totes les parts.