Quines assegurances ha de tenir la meva empresa?

Una empresa ha d’afrontar una adequada gestió de riscos. En aquesta gestió les assegurances que contracta una empresa són primordials. Diferenciem dos tipus d’assegurances que contracta una empresa: aquelles que són obligatòries en virtut d’una normativa legal, i la resta d’assegurances que no són obligatòries, però són recomanables en funció de les característiques, dimensió i activitat de la pròpia empresa.

En l’àmbit empresarial és molt important tenir en compte que hi ha determinades activitats que necessiten contractar una assegurança per obligació legal. De fet, segons diferents estudis al nostre mercat assegurador hi han més de 700 assegurances que són obligatòries. La majoria d’aquestes assegurances estan relacionades amb la cobertura de la responsabilitat civil d’una activitat empresarial determinada.

Assegurances per a empreses

Assegurances obligatòries

1. Assegurances de responsabilitat civil. Nombroses activitats empresarials requereixen legalment la contractació d’una assegurança específica de responsabilitat civil. Aquesta assegurança protegeix l’empresa de danys civils i és una garantia de confiança per als seus clients.

2. Assegurances d’automòbils. Aquelles empreses que tinguin vehicles necessiten contractar una assegurança d’auto tal com recull la llei. És la mateixa obligació que tenen els particulars que són propietaris d’un vehicle.

3. Assegurança decennal de la construcció. Les empreses que desenvolupin l’activitat constructora necessiten contractar una assegurança que garanteix als seus clients la qualitat dels immobles construïts durant deu anys.

4. Assegurances de vida i accidents. En alguns convenis laborals s’estableix que l’empresa ha de contractar assegurances de vida i accidents per assegurar als seus empleats.

5. Assegurances de responsabilitat civil mediambiental. L’exercici de determinades activitats empresarials que tenen impacte en el medi ambient necessiten tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil especial que els protegeix davant dels danys que puguin provocar en el medi ambient.

6. Assegurances de caució. Algunes activitats empresarials requereixen uns tipus de fiances especials, com, per exemple, per a la presentació a determinats plecs d’administracions públiques o en la construcció d’habitatges amb aportacions de clients. En aquests casos les empreses contracten una assegurança de caució.

Assegurances voluntàries

1. Assegurances de responsabilitat civil de directius i administradors. És una assegurança que protegeix els administradors legals i directius d’una empresa de possibles responsabilitats civils en la gestió de la pròpia empresa.

2. Assegurances multirisc. Aquestes assegurances cobreixen diferents riscos en una única pòlissa. En aquest tipus d’assegurances s’inclou la coneguda assegurança d’incendis, però també es recullen cobertures i garanties de protecció del contingut i continent d’una oficina, local comercial, nau industrial o qualsevol altra instal·lació amb activitat empresarial.

3. Assegurances de transports. En aquelles activitats relacionades amb el transport és recomanable la contractació d’una assegurança que cobreixi les mercaderies transportades.

4. Assegurances de crèdit. Les empreses que realitzen vendes a nivell internacional, especialitzades en l’exportació i que treballen amb molts clients empresarials acostumen a contractar una assegurança de crèdit que redueix els riscos d’impagament.

5. Assegurances de salut. Algunes empreses contracten assegurances de salut per als seus empleats. A més de tenir avantatges fiscals, aquestes assegurances són una eina de fidelització i retenció dels empleats.

6. Assegurances de vida i pensions. Igual que a l’assegurança de salut, les empreses contracten assegurances de vida i pensions a favor dels seus empleats com una forma de fidelitzar-los i retenir-los a l’empresa.

7. Assegurances de responsabilitat civil d’animals. Aquelles empreses que són propietàries d’animals tenen la possibilitat de contractar una assegurança de responsabilitat civil d’animals. En el cas de gossos de races considerades perilloses la contractació d’aquestes assegurances és obligatòria. Aquest tipus d’assegurances habitualment amplien a nivell de cobertures amb garanties de salut dels animals, serveis veterinaris, recollida i incineració.

8. Assegurances de pèrdues pecuniàries o «lucre cessant». Les empreses que necessiten cobrir el risc de pèrdues de benefici per paralització de l’activitat arran d’un risc de danys solen contractar aquest tipus d’assegurances. De vegades, aquest tipus d’assegurances s’integra en l’assegurança de multiriscos.

9. Assegurances d’assistència en viatge. Les empreses on els treballadors realitzen nombrosos viatges professionals poden contractar una assegurança d’assistència en viatge. Aquestes assegurances cobreixen diferents riscos relacionats amb el viatge (pèrdua del vol, pèrdua de maletes, robatori d’equipatge, accident, …).

10. Assegurances agràries combinades. Les empreses que realitzen la seva activitat en l’àmbit de l’agricultura, ramaderia i pesca poden contractar assegurances especials contra danys per reduir els seus riscos empresarials.

La Mútua d’Enginyers de Catalunya ofereix àmplies solucions asseguradores per a empreses. Aquestes solucions cobreixen tant les assegurances obligatòries com les voluntàries de les empreses.

També et pot interessar ...

Invents del 2021 que ens han canviat la vida 

La societat i el nostre entorn es troben en evolució constant. Ens adaptem incessantment i ens actualitzem per cobrir nous desitjos i necessitats, i en aquest procés la tecnologia juga un paper molt important, ja que fa possibles nous invents que ens ajuden en el nostre dia a dia. 

testament

Les repercussions de no fer testament

No és necessari comptar amb un gran patrimoni per planificar una herència. A l’àmbit professional i al personal, cal estructurar la successió. Al final, es tracta de fer els deures i d’evitar conflictes familiars i situacions desagradables.