La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com és el de la construcció; els avenços tecnològics estan irrompent amb força en molts sectors i la construcció no és aliena a aquesta revolució. En els pròxims anys alguns dels professionals de la construcció amb menys qualificació seran substituïts per tecnologia. Els robots poden ser els obrers de la construcció d’un futur cada vegada més proper.

El repte principal de la robotització de la construcció encara és la integració de la robòtica des de l’entorn controlat d’una fàbrica fins a un entorn canviant com és el de les activitats de construcció. El potencial del robot és la capacitat que té de dur a terme treballs més enllà de la mera operació manual, però també més enllà de la repetició industrial i el fet que es pot controlar directament mitjançant dades digitals. Els robots són cada vegada més autònoms i poden executar més funcions i tasques, de manera que es redueix el temps d’espera perquè es puguin fer servir en la construcció.

En un primer moment, la supervisió dels professionals i la interacció d’aquests amb els robots en la construcció seran indispensables. La dificultat dels robots per guiar-se en entorns complexos requerirà, al principi, una intervenció humana important. No obstant això, la tendència és que se substitueixin els treballadors menys qualificats per robots, mentre que els treballadors amb una qualificació superior col·laboraran amb aquests últims.

La rapidesa i la precisió d’un robot poden augmentar notablement la productivitat en una obra. El repte és, sens dubte, la capacitat de programar-lo perquè dugui a terme les tasques adequades amb eficiència. A més del benefici en l’àmbit de la productivitat, també es reduirà la sinistralitat dels treballadors, ja que els robots s’ocuparan d’executar una part dels treballs que comportin més riscos laborals.

La robòtica pot transformar completament la construcció tal com l’entenem avui dia. L’impacte de la tecnologia en la construcció no només pot influir en els processos de treball, sinó també en l’arquitectura, l’enginyeria i la creativitat a l’hora de dissenyar entorns nous.

Un bon exemple dels robots actuals que ja estan en proves pilot, en l’àmbit de la construcció, és el robot del vídeo següent:

Els avenços en robòtica aplicats a la construcció s’uneixen a la presència d’impressores 3D, la qual va en augment. La impressió 3D té cada vegada més aplicacions en la construcció, com ho mostra el vídeo següent:

El gran repte és que els robots no reemplacin la capacitat humana i ajudin a millorar l’arquitectura, l’estètica, la productivitat, el disseny, la seguretat i la qualitat de vida dels professionals de la construcció.

També et pot interessar ...

Energía renovable

Com integrar la compra d’energia en un model sostenible

Durant els últims anys l’energia ha anat prenent un paper cada vegada més important en les empreses, convertint-se en una categoria estratègica per a moltes companyies. D’altra banda, la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient prenen cada vegada més protagonisme en les activitats empresarials.

Declaració electrònica d’accident

TIREA (Tecnologies de la Informació i Xarxes per a les Entitats Asseguradores) facilita l’aplicació sense cost per smartphones, sota plataformes Android i IOS, Declaración iDea,

Equip e-Ride ETSEIB

Un grup d’estudiants del ETSEIB participen el proper Juliol en l’Smart Moto Challenge, que es celebra al Circuit de Catalunya. La competició reuneix equips de