Com gestionar millor els meus diners

En qüestions pecuniàries, el seny sempre serà el nostre millor aliat. El consell més senzill d’aplicar per a qualsevol persona que vulgui invertir és no gastar per sobre de les seves possibilitats. Hem de tenir present que arriscar uns diners que no tenim o una quantitat gran de la que ingressem pot tenir conseqüències nefastes per a la nostra economia. Aquest concepte suposa una de les regles bàsiques que, tant si ets inversor com si no, has de complir rigorosament.

Assimilada aquesta regla, el millor per gestionar la nostra economia personal i familiar és portar periòdicament un compte de despeses i ingressos. D’aquesta manera coneixerem exactament quants diners necessitem per a la nostra vida quotidiana, si podem donar-nos un capritx o si tenim la possibilitat d’estalviar o invertir en borsa. Per gestionar de manera eficient la nostra economia només necessitem una llibreta o bloc de notes i un bolígraf per establir una comptabilitat dels diners que gastem i ingressem tots els mesos. Si tens traça amb la informàtica i prefereixes gestionar i guardar una comptabilitat en un ordinador o en un telèfon mòbil, pots utilitzar programes i aplicacions com Excel, pensats per dissenyar i administrar fulls de càlcul i bases de dades.

Un cop haguem elaborat el nostre particular balanç financer, podrem fer un seguiment detallat de les nostres despeses fixes i variables i reservar part del nostre capital sobrant per a una emergència o necessitat. Sempre és recomanable disposar d’un matalàs econòmic per a situacions inesperades, sense haver de recórrer a un préstec o crèdit personal.

Prioritzar és una altra de les paraules que hem de tenir en compte per adequar els nostres ingressos i despeses al nostre nivell de vida. Si tenim necessitat de liquiditat o arribem apurats a final de mes, hem d’establir uns criteris on primen les necessitats primàries enfront dels capricis o despeses supèrflues. Això no vol dir que de tant en tant no puguem anar al cinema, a sopar o a prendre una copa, però portar una comptabilitat i ajustar un pressupost ens ajudarà a estirar més el nostre diners.

Si al fer comptes ens sobra una mica de diners a final de mes, una de les opcions que podem remenar és invertir. A l’hora de gestionar les nostres inversions, hem d’estar informats sobre les tendències i fluctuacions dels mercats. Si no disposem dels coneixements necessaris per comprar i vendre accions, el millor és contractar un assessor financer de confiança. D’aquesta manera, reduirem les possibilitats de perdre part del nostre capital en un percentatge considerable. Una de les qualitats més apreciades en un bon inversor és la paciència. Aquells que busquin el màxim benefici en el mínim temps possible i amb el mínim esforç s’equivoquen si creuen que un mercat de valors és el lloc més idoni per aconseguir-ho. Només una petita part dels brokers que inverteixen en fons de risc es fan multimilionaris.

La situació financera actual està canviant molt lentament, però de forma positiva. La baixada dels tipus d’interès propiciada pel Banc Central Europeu permet que el crèdit flueixi i que les empreses puguin finançar-se amb menys costos. Això també repercuteix en les hipoteques. L’Euríbor, que és l’índex al qual estan lligats els interessos de les hipoteques, fluctua també amb els tipus d’interès marcats des d’Europa. Això suposa que, si baixen els tipus d’interès, també ho farà l’interès de moltes hipoteques, el que suposarà un alleujament considerable per a moltes famílies espanyoles.

Aquelles persones que hagin invertit part dels seus estalvis en actius alternatius a la renda fixa (matèries primeres, habitatges, accions …) també es veuran beneficiades per la caiguda dels tipus d’interès. En comprar aquests actius a preus més baixos, podran invertir i gastar més i amb més garanties.

També et pot interessar ...

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.

L’economia circular, protagonista d’iGenium 2017

El proper dimarts 24 d’octubre els enginyers tenim cita a iGenium ’17, que aquesta any compleix el seu 6ª edició. El conseller d’Economia i Coneixement, Santi Vila, inaugurarà oficialment aquesta trobada anual de les enginyeries, que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona (de 15:30h a 20:30h) i que organitza l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC).