Buscar

Com gestionar millor els meus diners

En qüestions pecuniàries, el seny sempre serà el nostre millor aliat. El consell més senzill d’aplicar per a qualsevol persona que vulgui invertir és no gastar per sobre de les seves possibilitats. Hem de tenir present que arriscar uns diners que no tenim o una quantitat gran de la que ingressem pot tenir conseqüències nefastes per a la nostra economia. Aquest concepte suposa una de les regles bàsiques que, tant si ets inversor com si no, has de complir rigorosament.

Assimilada aquesta regla, el millor per gestionar la nostra economia personal i familiar és portar periòdicament un compte de despeses i ingressos. D’aquesta manera coneixerem exactament quants diners necessitem per a la nostra vida quotidiana, si podem donar-nos un capritx o si tenim la possibilitat d’estalviar o invertir en borsa. Per gestionar de manera eficient la nostra economia només necessitem una llibreta o bloc de notes i un bolígraf per establir una comptabilitat dels diners que gastem i ingressem tots els mesos. Si tens traça amb la informàtica i prefereixes gestionar i guardar una comptabilitat en un ordinador o en un telèfon mòbil, pots utilitzar programes i aplicacions com Excel, pensats per dissenyar i administrar fulls de càlcul i bases de dades.

Un cop haguem elaborat el nostre particular balanç financer, podrem fer un seguiment detallat de les nostres despeses fixes i variables i reservar part del nostre capital sobrant per a una emergència o necessitat. Sempre és recomanable disposar d’un matalàs econòmic per a situacions inesperades, sense haver de recórrer a un préstec o crèdit personal.

Prioritzar és una altra de les paraules que hem de tenir en compte per adequar els nostres ingressos i despeses al nostre nivell de vida. Si tenim necessitat de liquiditat o arribem apurats a final de mes, hem d’establir uns criteris on primen les necessitats primàries enfront dels capricis o despeses supèrflues. Això no vol dir que de tant en tant no puguem anar al cinema, a sopar o a prendre una copa, però portar una comptabilitat i ajustar un pressupost ens ajudarà a estirar més el nostre diners.

Si al fer comptes ens sobra una mica de diners a final de mes, una de les opcions que podem remenar és invertir. A l’hora de gestionar les nostres inversions, hem d’estar informats sobre les tendències i fluctuacions dels mercats. Si no disposem dels coneixements necessaris per comprar i vendre accions, el millor és contractar un assessor financer de confiança. D’aquesta manera, reduirem les possibilitats de perdre part del nostre capital en un percentatge considerable. Una de les qualitats més apreciades en un bon inversor és la paciència. Aquells que busquin el màxim benefici en el mínim temps possible i amb el mínim esforç s’equivoquen si creuen que un mercat de valors és el lloc més idoni per aconseguir-ho. Només una petita part dels brokers que inverteixen en fons de risc es fan multimilionaris.

La situació financera actual està canviant molt lentament, però de forma positiva. La baixada dels tipus d’interès propiciada pel Banc Central Europeu permet que el crèdit flueixi i que les empreses puguin finançar-se amb menys costos. Això també repercuteix en les hipoteques. L’Euríbor, que és l’índex al qual estan lligats els interessos de les hipoteques, fluctua també amb els tipus d’interès marcats des d’Europa. Això suposa que, si baixen els tipus d’interès, també ho farà l’interès de moltes hipoteques, el que suposarà un alleujament considerable per a moltes famílies espanyoles.

Aquelles persones que hagin invertit part dels seus estalvis en actius alternatius a la renda fixa (matèries primeres, habitatges, accions …) també es veuran beneficiades per la caiguda dels tipus d’interès. En comprar aquests actius a preus més baixos, podran invertir i gastar més i amb més garanties.

També et pot interessar ...

Quin Pla d’Estalvis de La Mútua t’escau més?

Un pla d’estalvis és un producte financer que permet a l’usuari planificar una estratègia d’estalvi i anar configurant així un coixí d’estalvis per a poder utilitzar quan més els necessitem, ja sigui per comprar un cotxe, anar a la universitat, comprar una casa o anar de viatge, entre d’altres.

Els plans d’estalvi són un dels productes més senzills de contractar i d’entendre, ja que no requereixen de condicions estranyes per a contractar-los, i ens proporcionen nombrosos beneficis. Ens permeten planificar una quantitat mensual per estalviar, creant així un hàbit, però també existeixen plans flexibles que, a banda d’ajudar-nos a estalviar una quantitat periòdica, donen l’opció d’aportar més diners en qualsevol moment.

Quant costa heretar a Espanya?

A diferència del que popularment es cregui, quan el mort no deixa testament, l’herència no va a l’Estat. Només si ningú reclama l’herència, passats 30 anys, se la queda l’Estat.