Coneixent els «Unit Linked»

Què són els unit linked?

També coneguts com a «fons d’assegurança diversificat», són uns productes d’inversió que han estat creixent en popularitat des dels últims mesos. Es tracta d’una assegurança d’estalvi i inversió vinculada a una cistella de fons i destinats, principalment, a estalvis futurs.

Com funcionen?

Aquest tipus de fons, s’estructuren entorn una assegurança de vida. Per tant, part de la inversió anirà destinada al pagament de la prima, assegurant-nos la seva cobertura. La resta del capital es destinarà a qualsevol de les modalitats d’inversió disponibles, sempre a elecció del prenedor, podent realitzar traspassos entre les diferents modalitats d’inversió en qualsevol moment.

La diferència amb altres fons d’inversió és que, amb l’unit linked, tenim l’opció de ser nosaltres mateixos els encarregats de gestionar els diners i decidir en quins fons volem que s’inverteixi. Per això, podem adaptar el nostre unit linked a la realitat del mercat realitzant els canvis necessaris sempre que així ho considerem, i també per aquest motiu, el prenedor assumeix cert nivell de risc de la inversió, encara que sempre pot adaptar-ho en funció del resultat del seu test d’idoneitat.

Aquestes són les seves avantatges

La principal avantatge del fons d’assegurança de vida-estalvi diversificat, o unit linked, és la seva major versatilitat i flexibilitat. Gràcies a això, podem aconseguir una major rendibilitat pels nostres estalvis.

Els unit linked són productes líquids, per tant, podem rescatar-los en qualsevol moment, i el cobrament es pot fer de forma de capital total, parcial o com una rend financera.

A més, els unit linked ens proporcionen avantatges fiscals adicionals a la inversió mitjançant carteres de fons d’inversió.

Però un dels elements que diferencien notablement aquest fons dels altres és el seu tractament davant el cas de mort, ja que el prenedor té una cobertura garantitzada en cas de defunció, així com avantatges fiscals.

A més, com és una assegurança de vida, el podem fer servir per planificar l’herència. Podem decidir un beneficiari concret (sense necessitat de pertànyer a la família) en lloc de repartir-lo entre els hereus legals.

Una altra avantatge que aporta és que, en tractar-se d’una assegurança, no es pot embargar els diners de l’unit linked. En canvi, els fons d’inversió o els dipòsits si que són embargables.

La Mútua t’ofereix el Unit Linked dels Enginyers

El Pla d’Estalvi Multinversió és flexible i s’adapta a qualsevol tipus d’inversor a curt, mitjà i llarg termini, amb perfil conservador, moderat o inquiet. Fins i tot, és adequat per a aquelles persones que segueixen de prop els mercats financers i tenen una actitud dinàmica amb les seves inversions.

Com que aquest pla està pensat com una assegurança de tipus unit linked, permet gaudir de l’atractiu fiscal de les assegurances de vida.

Els elements que destaquen d’aquest pla d’estalvi són: la flexibilitat en les aportacions, la flexibilitat en la variació de les inversions realitzades, la liquidació immediata dels estalvis i les seves avantatges fiscals.

Si vols més informació sobre altres avantatges i la seva contractació, pots consultar aquest enllaç.

També et pot interessar ...

intel·ligència artificial

Els 5 millors llibres d’Intel·ligència Artificial

El futur ha arribat i està ple de tecnologia. Cada dia ens trobem amb una sèrie d’eines creades per Intel·ligència Artificial (IA), com els assistents virtuals (l’Alexa, l’OK Google o la Siri), els chatbots o el reconeixement facial, entre altres. Et recomanem una llista de llibres que et resoldran tots els teus dubtes.