Buscar
Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents de les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.

En terminologia econòmica, la paraula “actiu” fa referència a aquells recursos que tenim disponibles i que volem utilitzar amb la intenció d’obtenir beneficis. Tradicionalment, i com s’explica a gran part dels llibres que tracten l’economia, aquests actius podem invertir-los en rendes fixes o variables.

Què són les rendes variables i les rendes fixes?

Les rendes variables són un tipus d’inversió en les quals la rendibilitat dels nostres actius, del que hem invertit, no està assegurada; podem guanyar o perdre molt. Són, per tant, el tipus d’inversió en la qual suportem un major risc. Un exemple de rendes variables són les inversions en divises (les monedes estrangeres), les matèries primeres o les accions.

Tanmateix, donada l’evolució dels últims anys, es pot contemplar la inversió en renda variable com una oportunitat, ja que hi ha moltes empreses que estan essent molt castigades en la seva cotització en borsa i es troben en zona de mínims (estan barates), per exemple el sector financer.

Per altra banda, trobem les rendes fixes. Quan invertim en rendes fixes, sabem des d’un primer moment la quantitat de diners que guanyarem sempre que mantinguem la inversió fins al seu venciment, ja que les entitats emissores, públiques o privades, que emeten aquestes inversions es comprometen a realitzar pagaments en quantitats i temps determinats. Tradicionalment, aquestes inversions, tot i ser a llarg termini, ens garantien sempre una certa rendibilitat.

La situació actual dels mercats financers

Actualment, per les notícies que ens arriben, sabem que els mercats es troben sota una forta  intervenció pels diferents bancs centrals, com ara el Banc Central Europeu (BCE) o la Reserva Federal (USA). Aquesta intervenció ha fet que el comportament i/o patrons dels actius canviï molt respecte al que coneixíem.

Una conseqüència d’aquest canvi de patró, junt amb la globalització dels mercats financers, és la elevada correlació entre diferents actius, és a dir, en el grau de relació dels preus que hi ha entre aquests actius. Quan es produeix una correcció en el mercat, que normalment sol ser ràpida i pot representar fàcilment una disminució al voltant del 10% en el preu d’un valor, l’alta correlació que hi ha entre els diferents actius fa que massa sovint caigui tant la renda variable com la fixa, així com la resta d’actius, de manera que tampoc hi ha un actiu refugi (una inversió segura) davant aquestes situacions.

A més, el tipus d’interès es troba en el punt més baix de la història, i no està previst cap increment, almenys de moment. Això significa que, encara que invertim en els actius més conservadors (en rendes fixes), la rendibilitat que obtindrem serà ínfima, i a més, en el moment actual es convertiria en un actiu amb el qual també assumiríem un risc significatiu davant d’un increment inesperat dels tipus d’interès.

És cert que, ara per ara, la borsa europea està molt barata, i això podria fer que semblés una bona idea entrar-hi. No obstant això, i des del punt de vista macroeconòmic, les situacions de risc que hi ha fan poc recomanable l’entrada per a perfils d’inversió més conservadors, ja que el risc latent en la renda variable és molt elevat.

Els fons d’inversió de Private Equity, alternativa inversora

A conseqüència d’aquesta situació d’inestabilitat als mercats financers, de l’alta correlació entre actius i de la baixada del tipus d’interès, estan agafant cada vegada més força els fons d’inversió coneguts en anglès com “Private Equity”, i en català com a Capital Risc o Capital Privat.

Aquests fons capten les aportacions dels inversors per després invertir-les de forma conjunta en projectes molt concrets i temàtiques poc conegudes. Acostumen a tenir una rendibilitat elevada i en el seu funcionament destaca la baixa correlació amb l’evolució dels mercats financers.

Cal conèixer que la inversió en Capital Privat acostuma a tenir una baixa liquiditat, ara bé, els fons tenen una durada i un horitzó temporal establert, a partir del qual es liquida i tots els inversors recuperen el seu capital més tot el rendiment generat. A més, com a inversors tenim accés a pràcticament qualsevol mercat, no fa falta que tinguem coneixements específics en finances perquè ho gestiona un equip professional, són eficients i estan regulats.

La Mútua dels Enginyers compta amb un equip d’assessors que et poden ajudar a decidir on invertir en l’entorn actual.

També et pot interessar ...

La història del cub de Rubik

Mentre que al continent americà Larry Nichols i Frank Fox van començar a desenvolupar cada un pel seu compte dos trencaclosques compostos per peces rotables,

Plan de inversión

Com fer un ús responsable de les inversions

La Mútua dels Enginyers va aprovar el 2017 una Política d’Inversions Socialment Responsables (ISR), amb la finalitat de vetllar pels drets humans, els drets socio-laborals, el canvi climàtic i mediambiental i el bon govern. D’aquesta manera s’eviten inversions a empreses que treballen amb mines anti-persona, bombes raïm o explotació infantil i s’inverteix en empreses socialment responsables.

INVERTIR DURANT COVID19

Com invertir els teus estalvis en temps de Covid19

La pandèmia ha fet canviar molts aspectes en les nostres vides i, com no podia ser diferent, el sector de les inversions s’ha vist molt afectat. Cada vegada més persones han emprat una política més austera en el que a l’ús dels seus diners es refereix, els consumidors tenen menys tendència a gastar ja que viuen amb por al fet que en la situació que s’està vivint, els seus ingressos puguin disminuir en els pròxims mesos.

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

El beneficiari d’una assegurança de vida

Segons dades publicades per l’ICEA, a Espanya existeixen gairebé 30 milions d’assegurats d’algun producte de Vida. D’aquests, una tercera part correspon a les modalitats d’Estalvi/Jubilació,

ahorrar para la jubilación

Més de la meitat dels espanyols no estalvien per a la seva jubilació

Segons un estudi realitzat per UNESPA, la propensió a estalviar entre els espanyols i espanyoles ha disminuït. Actualment, només un 47% dels ciutadans té contractada alguna assegurança o pla de pensions per preparar-se per a la seva jubilació. En total, al voltant de 2 milions de persones han deixat d’estalviar per al seu futur.