Buscar

Què és el lean manufacturing?

El lean manufacturing és un model de gestió que se centra en la creació del màxim valor per als clients, utilitzant per a això els mínims recursos necessaris. La idea central és maximitzar el valor del client i reduir al mínim els recursos.

Una organització que és àgil entén perfectament quin és el valor del client. Aquesta organització centra els seus processos clau per augmentar el valor per als seus clients. L’objectiu final és proporcionar el màxim valor per al client a través d’un nou procés. Per aconseguir això, el mètode lean canvia l’enfocament de la gestió de l’optimització de tecnologies diferents per optimitzar el flux de productes i serveis a través de les cadenes de valor.

Amb el model lean manufacturing, les empreses són capaços de respondre a les noves necessitats i desitjos dels clients. Aquesta resposta s’ha de traduir en alta qualitat, baix cost, i amb temps d’execució molt ràpids. A més, la gestió de la informació es torna molt més senzilla i exacta amb aquest nou model.

Actualment, moltes empreses de diferents indústries i serveis, incloent l’assistència sanitària i els governs, estan utilitzant els principis lean com la forma en què pensen i desenvolupen els seus processos.

Un exemple del model lean manufacturing és el Sistema de Producció de Toyota (SPT). Aquesta companyia japonesa va desenvolupar un sistema integral de producció. En el seu origen, el sistema es va dissenyar per a les fàbriques d’automòbils i les seves relacions amb proveïdors i consumidors. Amb el temps, aquest model s’ha expandit a altres tipus d’empreses. El model de producció de Toyota és veritablement el gran precursor del model de gestió lean manufacturing.

El sistema de Toyota va ser creat entre els anys 1946 i 197 pel fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, el seu fill Kiichiro i l’enginyer Taiichi Ohno. En els seus inicis es va denominar a aquest sistema com «Just in time» o producció just a temps.

A principis dels anys vuitanta, un grup d’investigadors del Massachusetts Institute of Technology (MIT) es va desplaçar a les fàbriques de Toyota al Japó. El seu objectiu era estudiar els models de gestió de la indústria automobilística nipona. Quan es va descobrir el model de gestió de Toyota es va iniciar la difusió d’aquest model amb el nom de «lean manufacturing».

També et pot interessar ...

Més ens val ser RESPONSABLES

Podem definir la responsabilitat com ‘l’obligació de respondre dels nostres actes i de reparar els danys causats als altres’. Qui comet aquests actes haurà de

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

Què és un EAFI?

Les EAFI són empreses d’assessorament financer. La EAFI és una figura dins de les empreses del sector de serveis d’assessorament financer i gestió patrimonial. Aquesta