Consells per a una bona gestió patrimonial per a enginyers

La gestió patrimonial consisteix en saber gestionar adequadament el patrimoni, conscient del seu valor i com una forma d’inversió i estalvi. Saber actuar en conseqüència, tenint en compte que el patrimoni és un llegat que es transmet de generació en generació.

I encara que es disposi de coneixements d’inversió o coneixements financers és important recórrer a un professional en la matèria perquè ens assessori i realitzar-se adequadament.

Un assessor en inversions és un professional financer que té com a objectiu oferir assessorament sobre determinats productes d’inversió.

I és que ja són moltes les empreses o entitats a Espanya que s’han especialitzat en donar solucions de gestió patrimonial.

A l’hora de recórrer a un professional per a la gestió patrimonial tenim diverses opcions, per una banda està la banca personal, una altra alternativa pot ser posar-nos en mans d’una EAFI (Empresa d’Assessorament Financer). La figura de l’EAFI està constituïda per persones físiques o jurídiques que ofereixen servei d’assessorament en inversió. Una altra opció, és recórrer al family office, aquest és un servei bastant global, ja que inclou aspectes fiscals, legals i financers. En aquest últim cas, les family office estan destinades a grans patrimonis.

Per realitzar una correcta gestió patrimonial per als enginyers es recomanen seguir els següents consells:

• El primer que s’ha de fer és recopilar tota la informació necessària i així poder realitzar un estudi i determinar el risc.

• Abans de realitzar qualsevol tipus d’inversió s’ha d’analitzar el tipus de perfil inversor, per així triar els productes financers més adequats a les necessitats.

• S’han de definir els objectius tant personals com financers.

• Elaborar diverses opcions amb les diferents fórmules d’inversió que siguin més adequades depenent del tipus de fiscalitat.

• La diversificació resulta fonamental perquè la inversió ens permeti tenir el menor risc i la màxima rendibilitat.

• Tenir en compte la situació econòmica i el moment concret del mercat per poder triar els actius més adequats.

• S’ha de fer un seguiment periòdic a les inversions.

• S’han d’analitzar dades objectives, com poden ser professió, situació patrimonial, situació familiar, els ingressos, els deutes, etc. Així com també dades subjectives com són l’objectiu inversor, el nivell de tolerància al risc, etc.

En definitiva, per a la gestió patrimonial per a enginyers s’ha de marcar un equilibri tenint com a premisses les característiques del patrimoni de l’individu, la seva família, la situació econòmica, la professional, així com l’aversió d’aquest al risc.

La Mútua dels Enginyers compta amb la seva pròpia EAFI per poder donar el millor servei d’assessorament independent als enginyers. Des de l’EAFI de la Mútua dels enginyers, anomenada MútuaValors EAFI, s’assessora als enginyers en la gestió del seu patrimoni i de les seves inversions.

També et pot interessar ...

Cada vegada més empreses opten per implementar plans de previsió social a favor dels seus equips

La pandèmia causada per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de ser responsables socialment, així com cuidar el nostre entorn més proper per a protegir-lo. Les empreses també s’han adonat d’aquesta necessitat i volen cuidar als seus equips de persones ara més que mai, de manera que són cada vegada més les companyies que han decidit començar a implementar programes de previsió social empresarial.