Buscar

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a la pensió i entre les més populars destaquen els (PPA) Plans de previsió assegurats.

Aquests plans de pensions assegurats s’anomenen de forma comuna com PPA i són assegurances d’estalvi i previsió. Aquests productes d’estalvi funcionen fiscalment de forma idèntica als plans de pensions.

Els PPA es contracten com una assegurança individual de previsió de manera voluntària i com a complement al sistema de prestacions de pensions de la Seguretat Social.

Per tant, els PPA igual que els plans de pensions són de caràcter privat i complementaris, mai no poden substituir les prestacions que es puguin percebre de la Seguretat Social.

Tot i que els PPA són similars als Plans de Pensions, la seva diferència fonamental és que els PPA tenen un interès fix, és a dir, un interès garantit. Actualment la majoria de les entitats ofereixen un tipus d’interès al voltant del 2 i el 2,5% anual, sempre en funció de l’evolució dels tipus en el mercat.

És per això, que els PPA encara s’identifiquin amb un perfil de client més conservador, es converteixen en una opció molt atractiva per a tot tipus d’estalviadors.

Les principals característiques dels (PPA) Plans de Pensions Assegurats són:
• Rendibilitat assegurada: asseguren una rendibilitat amb un interès mínim garantit fins a la jubilació.

• Quant al seu règim fiscal i financer les aportacions o prestacions dels PPA es regeixen per la normativa relativa a Plans i Fons de Pensions en tot allò que no estigui regulat específicament per la Llei i el Reglament de l’IRPF.

• Altres cobertures: normalment la cobertura principal és la de jubilació, però també pot comptar amb una cobertura addicional per contingència d’invalidesa o mort.

• Aportacions màximes: igual que en els plans de pensions, les aportacions màximes són 8.000 euros anuals. O bé el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en un any si aquesta xifra és inferior. Aquest límit és conjunt parell de totes les aportacions a sistemes de previsió social.

• Venciment: igual que en els plans de pensions cal esperar a la jubilació per poder disposar dels diners. El venciment s’estableix en el moment en què l’assegurat arribi a l’edat de jubilació prevista o alguna de les altres contingències previstes (invalidesa o mort).

Per tant, els avantatges dels (PPA) Plans de Pensions Assegurats són:

Garantir un interès mínim fins a la jubilació.

• Poder planificar l’estalvi per a la jubilació, mitjançant la flexibilitat de terminis i aportacions.

• Disposar de les mateixes avantatges fiscals que els plans de pensions, és a dir, poder deduir sobre la base imposable per a determinades quantitats, en la declaració de l’IRPF.

Ara que ja sabem les característiques i els avantatges dels PPA, aquests plans de pensions assegurats estan dirigits a aquelles persones que necessitin o vulguin complementar la prestació de la Seguretat Social, garantint un interès mínim i oferint tranquil•litat als estalviadors.

La Mútua dels Enginyers en la seva àmplia oferta de productes compta amb un PPA amb un tipus d’interès fix fins al 31 de desembre del 2015 del 2,15%.

També et pot interessar ...

Plan de inversión

Com fer un ús responsable de les inversions

La Mútua dels Enginyers va aprovar el 2017 una Política d’Inversions Socialment Responsables (ISR), amb la finalitat de vetllar pels drets humans, els drets socio-laborals, el canvi climàtic i mediambiental i el bon govern. D’aquesta manera s’eviten inversions a empreses que treballen amb mines anti-persona, bombes raïm o explotació infantil i s’inverteix en empreses socialment responsables.

Ahorro jubilació

Plans de pensions o la importància d’estalviar per a la nostra jubilació

La baixa natalitat, l’envelliment de la població i l’alt atur provoquen incertesa sobre els imports que podrem cobrar per la nostra pensió de jubilació pública. Si volem reduir aquesta incertesa ens cal estalviar durant la nostra vida laboral. Cal ser previsors i una de les maneres d’estalviar són els plans de pensions. Cal escollir un pla de pensions que s’adapti a les nostres possibilitats i situació patrimonial, que sigui flexible, amb avantatges fiscals i segur.