Unit linked, un aliat per a l’estalvi i la inversió

Si alguna cosa no ha deixat de créixer en els darrers mesos és el producte unit linked. El terme sona molt cool però, realment, sabem què significa o quines són les prestacions que el caracteritzen?

 

Què és l’unit linked?

És important saber  que es tracta d’un pla d’estalvi i d’inversió vinculat a modalitats o opcions d’inversió on el client  assumeix el risc de la inversió.

D’acord amb això, hi ha una complerta gamma d’opcions d’inversió per a cobrir absolutament tots els perfils de risc: des d’opcions amb capital garantit com a més conservadores, fins a opcions en les que es pot optar per invertir en una cistella de fons d’inversió de renda variable amb filosofia value investing.

Es tracta d’una fórmula molt flexible que s’adapta a qualsevol tipus d’inversor a curt, mig o llarg termini, amb perfil conservador, moderat o dinàmic i que fins i tot és adequat per aquelles persones que segueixen, de ben a prop, els mercats financers i que tenen una actitud molt activa amb les seves inversions.

 

Funcionament i avantatges

Funciona com un pla d’inversió que uneix la rendibilitat i la liquiditat que aporta una cartera d’actius financers juntament amb els avantatges fiscals de les assegurances de vida:

  • Flexibilitat en les aportacions

Aquest producte s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és planificat amb una periodicitat en les quanties a aportar, tant si és a través d’aportacions extraordinàries en el moment en què consideri oportú, així com fins i tot, com una combinació de les dues opcions.

El fet de realitzar una aportació periòdica no implica cap tipus de compromís. Per tant, es pot modificar l’import d’aquesta aportació o inclús deixar de fer-la en qualsevol moment.

  • Flexibilitat en la variació de les inversions realitzades

Al tractar-se d’una assegurança de tipus unit linked, es pot canviar de tipus d’inversió d’una manera immediata i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten els mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.

Es pot escollir qualsevol de les combinacions possibles entre les diferents modalitats d’inversió.

  • Liquiditat immediata dels seus estalvis

L’estalvi acumulat en aquest producte es pot recuperar en qualsevol moment de forma total o amb disposicions parcials. Però si no desitgeu perdre els importants avantatges fiscals aconseguits pel pla, sempre hi ha l’opció de demanar una bestreta a un tipus d’interès molt atractiu.

 

Un aliat per a la planificació financera, fiscal i hereditària

Des de l’àrea d’estalvi de la Mútua dels Enginyers recomanem plenament la fórmula de l’unit Linked. Amb totes les característiques anteriorment analitzades, esdevé un aliat ideal per a la planificació financera, fiscal i hereditària. Permet invertir un patrimoni per obtenir uns rendiments i planificar la seva transmissió a un beneficiari. Constitueix, en moltes ocasions, la solució òptima per dotar de flexibilitat, privacitat i protecció les vostres inversions.

Unit linked 2

Unit linked 3

També et pot interessar ...

Som la Mútua dels Enginyers

Volem donar-te la benvinguda a aquest Blog, que té com a objectiu informar-te de l’actualitat del món de l’enginyeria i mostrar-te què ens fa singulars. Volem explicar-te, de manera clara i senzilla, assumptes d’interès general relacionats amb les circumstàncies quotidianes i laborals de la teva vida.

Realment és necessari fer testament?

Des del punt de vista legal no és cap obligació atorgar testament. La llei ja estableix quins han de ser els hereus en el cas que no hi hagi testament, a més, atorgar testament no aporta cap avantatge fiscal respecte a no fer-ho. Per tant es pot pensar que és un tràmit prescindible, que no aporta cap valor.

Declaració de la Renda

La declaració de la renda o de l’IRPF és el moment estel·lar de l’any en el qual tots els ciutadans es preocupen per les seves

Com puc saber si he d’invertir en productes conservadors o arriscats?

Per donar una resposta a aquesta pregunta és important determinar el meu perfil com a inversor, és el primer pas i el punt de partida per a la posterior pressa de decisions financeres ja que ens facilitarà la tasca de selecció d’aquells productes financers que encaixen amb les nostres necessitats i preferències.

Tecnologia i esport: una relació win-win

Sense oblidar que l’essencial és un bon entrenament, la voluntat i la constància, podríem considerar a la tecnologia com a un interessant aliat a tenir en compte en l’àmbit esportiu.