Coneixes la fiscalitat de les mutualitats?

En els últims anys s’han anat reconeixent a les mutualitats de previsió social beneficis fiscals. Una de les principals avantatges és que les aportacions a les mutualitats assimilables a cotitzacions al sistema de Seguretat Social obligatòria es consideren despesa deduïble dels ingressos per rendiments d’activitats, per als enginyers que opten per afiliar-se a la mutualitat com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Però hi ha altres contribuents que poden beneficiar-se de les quotes destinades a Jubilació, Invalidesa, Dependència i / o defunció, vegem que:
a) Els col•legiats i familiars directes el col•legi professional tingui acord amb la mutualitat.
b) Els professionals o empresaris adscrits al RETA

La Mútua d’Enginyers és una mutualitat de previsió social alternativa al RETA. Per tant, el col•lectiu d’enginyers industrials pot escollir entre la Mútua i el règim especial de la Seguretat Social com a sistema de previsió social obligatòria.

Totes les aportacions satisfetes per professionals per compte propi que no estant integrats en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, hagin optat per la mutualitat, es consideraran com a despesa deduïble, a l’hora de determinar el rendiment net d’activitats econòmiques, fins un màxim del 50% de la quota màxima per contingències comunes que en cada exercici econòmic s’hagi establert per aquest règim especial, per a l’any 2014: 6.431 €. Sempre que les cobertures assegurades tinguin per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social. Per al 2015 està previst en el projecte de llei que en lloc del 50% sigui fins al 100% d’aquesta quota màxima equiparant més els dos sistemes.

A més, en cas d’excés d’aportacions, que tinguin com a finalitat la cobertura de Vida, Invalidesa, Dependència o jubilació, podran reduir la base imposable del contribuent en la seva declaració de l’impost sobre la renda fins als límits establerts per al conjunt d’aportacions a plans de pensions.

També et pot interessar ...

Plan de inversión

Com fer un ús responsable de les inversions

La Mútua dels Enginyers va aprovar el 2017 una Política d’Inversions Socialment Responsables (ISR), amb la finalitat de vetllar pels drets humans, els drets socio-laborals, el canvi climàtic i mediambiental i el bon govern. D’aquesta manera s’eviten inversions a empreses que treballen amb mines anti-persona, bombes raïm o explotació infantil i s’inverteix en empreses socialment responsables.

La digitalització dels cotxes

El salt quantitatiu i qualitatiu que ha suposat el desenvolupament de les noves tecnologies també s’ha deixat notar en la indústria automobilística. Els avenços que

estudiar enginyeria industrial

Per què estudiar enginyeria industrial

És possible que tinguis clar que faràs una enginyeria, però encara no t’has decidit per una en concret. T’expliquem per què val la pena estudiar enginyeria industrial.