Buscar

Coneixes la fiscalitat de les mutualitats?

En els últims anys s’han anat reconeixent a les mutualitats de previsió social beneficis fiscals. Una de les principals avantatges és que les aportacions a les mutualitats assimilables a cotitzacions al sistema de Seguretat Social obligatòria es consideren despesa deduïble dels ingressos per rendiments d’activitats, per als enginyers que opten per afiliar-se a la mutualitat com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Però hi ha altres contribuents que poden beneficiar-se de les quotes destinades a Jubilació, Invalidesa, Dependència i / o defunció, vegem que:
a) Els col•legiats i familiars directes el col•legi professional tingui acord amb la mutualitat.
b) Els professionals o empresaris adscrits al RETA

La Mútua d’Enginyers és una mutualitat de previsió social alternativa al RETA. Per tant, el col•lectiu d’enginyers industrials pot escollir entre la Mútua i el règim especial de la Seguretat Social com a sistema de previsió social obligatòria.

Totes les aportacions satisfetes per professionals per compte propi que no estant integrats en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, hagin optat per la mutualitat, es consideraran com a despesa deduïble, a l’hora de determinar el rendiment net d’activitats econòmiques, fins un màxim del 50% de la quota màxima per contingències comunes que en cada exercici econòmic s’hagi establert per aquest règim especial, per a l’any 2014: 6.431 €. Sempre que les cobertures assegurades tinguin per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social. Per al 2015 està previst en el projecte de llei que en lloc del 50% sigui fins al 100% d’aquesta quota màxima equiparant més els dos sistemes.

A més, en cas d’excés d’aportacions, que tinguin com a finalitat la cobertura de Vida, Invalidesa, Dependència o jubilació, podran reduir la base imposable del contribuent en la seva declaració de l’impost sobre la renda fins als límits establerts per al conjunt d’aportacions a plans de pensions.

També et pot interessar ...

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com