La mutualitat de previsió social com a alternativa al RETA

 

Què és una mutualitat de previsió social?
Segurament hauràs sentit a parlar més d’una vegada de les mutualitats de previsió social.

Les mutualitats de previsió social són entitats sense ànim de lucre, que tenen el seu origen en els gremis i les confraries de l’edat mitjana i que mantenen certa presència en el sector assegurador, utilitzades per certs col•lectius i col•legis professionals per protegir els seus integrants. Els seus principis es basen en la col•laboració i la solidaritat, creades per abordar els problemes plantejats per esdeveniments que comporten riscos per a les persones o els seus recursos. Tot i això han de complir amb les mateixes exigències de solidesa que les companyies asseguradores. D’altra banda, al no haver de repartir beneficis amb accionistes els seus resultats poden consolidar-se com reserves, fent que la solvència d’aquestes entitats sigui elevada, d’altra banda el mutualista aportarà una prima més ajustada i accedirà a productes específics i d’acord amb les necessitats de seu col•lectiu.

La Mútua com alternativa al RETA 1
L’enginyer industrial és un dels professionals que té l’opció de substituir la cotització al RETA per la del seu Mutualitat de Previsió Social, accedint a unes prestacions molt més flexibles i en general amb una quota un 20% més econòmica. Qui inicií l’activitat i s’inscrigui a la mutualitat tindrà accés a quotes més reduïdes que variaran en funció de l’edat o de si té pluriactivitat i en quin percentatge.
Quan i per què triar una o una altra? En general és important analitzar cada cas, ja que no hi ha una norma universal que ens indiqui quan és millor una opció o l’altra, dependrà de la història laboral i de cotitzacions de cada enginyer. Però si podem indicar, en general, en quines situacions clarament la Mútua alternativa aporta avantatges exclusius.

Doble cotització, treballar en una empresa on el professional està donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social com a assalariat i a més vol complementar amb el lliure exercici de la professió.
Treballar després de la jubilació, compatibilitzar la percepció d’una pensió de la Seguretat Social amb la seva activitat professional, és una altra situació beneficiosa per a l’enginyer que pot prolongar la seva vida laboral en exercici lliure un cop jubilat de la seva activitat d’assalariat i mantenir el cobrament de la seva pensió al 100%.

Treballar exclusivament com a lliure exercici, en aquest cas s’ha de fer una anàlisi més exhaustiva on caldrà valorar diversos factors, com: la situació familiar, els anys cotitzats i per cotitzar, si és inici d’activitat, expectatives d’ingressos i l’edat entre d’altres. Per poder valorar que és el que més li convé a cada enginyer i escollir encertadament entre un sistema de repartiment com és el de la Seguretat Social o un sistema de capitalització individual com el de la Mútua caldria l’atenció personalitzada.

Avantatges afegits del Sistema Mútua.

A més del que s’ha descrit, contractar amb la Mútua, permet designar lliurement els beneficiaris, els seus terminis de carència són reduïts, té certa flexibilitat en la subscripció de les cobertures i sobretot una atenció personalitzada tant en la contractació com en cas de sinistre.
Altres col•lectius que disposen d’aquesta opció en les seves mutualitats corresponents: Enginyers tècnics, Arquitectes, Metges, Advocats i procuradors entre d’altres.

1. RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social)

També et pot interessar ...

Congressos d’enginyeria el 2015

L’organització d’un congrés no és una tasca fàcil, però no només en el sentit administratiu sinó també per l’àmbit protocol•lari del mateix. Actualment es realitzen

L’assignatura pendent de les STEM: la igualtat de gènere

Segons un informe publicat per la UNESCO només un 28% de tots els investigadors del món són dones i, pel que fa a l’educació superior, les noies representen només el 35% dels estudiants matriculats en els estudis de les àrees relacionades amb STEM.

Objectius per aconseguir abans d’acabar el 2019

Et plantegem 5 coses que hauries d’haver fet abans que s’acabi l’any. No són complicades, potser algunes requereixen una mica de força de voluntat, però si compleixes el propòsit, et sentiràs molt millor amb tu mateix.

Nikola Tesla: enginyer i visionari

Nikola Tesla (Croàcia 1856-Nova York, 1943) va ser un físic, matemàtic, enginyer electricista i inventor nord-americà d’origen serbi. És una figura fonamental en la història

Tecnologia i esport: una relació win-win

Sense oblidar que l’essencial és un bon entrenament, la voluntat i la constància, podríem considerar a la tecnologia com a un interessant aliat a tenir en compte en l’àmbit esportiu.