Buscar

Per què és important comptar amb l’assessorament d’un corredor d’assegurances a l’hora de contractar una assegurança?

Les assegurances són productes complexos i no són tan fàcils de comparar entre si. Les diferents garanties, el nivell de cobertura de cada assegurança, la terminologia i els conceptes específics emprats en assegurances i les diferents necessitats dels clients fan que la complexitat a l’hora de contractar l’assegurança adequada sigui alta. A més, cada vegada hi ha nous productes en el mercat assegurador que juntament amb les campanyes de promocions i ofertes que promouen les companyies d’assegurances dificulten encara més l’elecció de la millor assegurança. Davant d’aquesta realitat, ¿qui ens pot ajudar a entendre fins a la lletra petita dels contractes d’assegurances?

Els mediadors d’assegurances són els professionals en matèria d’assegurances que ens poden ajudar a entendre i a triar l’assegurança més adequada per a nosaltres. Dins dels mediadors d’assegurances hi ha un tipus que es coneix com a corredor d’assegurances. Els corredors són persones o empreses que treballen amb diferents companyies d’assegurances i tenen un alt coneixement de molts productes d’assegurances.

Contractar una assegurança a través d’un corredor té molts avantatges. Vegem les principals avantatges de comptar amb l’assessorament d’un corredor d’assegurances a l’hora de contractar una assegurança:

1. Un corredor d’assegurances és un professional del món de les assegurances, qui per a poder assessorar i ser un corredor d’assegurances ha d’estar registrat i aprovat per un organisme del Ministeri d’Economia (aquest organisme s’anomena la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions). És a dir, no tothom pot ser un corredor d’assegurances.

2. El corredor d’assegurances té amplis coneixements de les assegurances, ja que ha estudiat un curs complex sobre el que són les diferents tipus d’assegurances, l’organització del sector assegurador i la intermediació en la venda d’assegurances.

3. Els corredors d’assegurances han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional que els cobreix en cas de qualsevol responsabilitat en el seu àmbit professional. És una altra garantia per als seus clients.

4. El corredor d’assegurances no treballa exclusivament amb una companyia d’assegurances, sinó que treballa amb diverses de forma totalment independent. Per això, el corredor d’assegurances no té una estreta vinculació amb cap companyia en concret i les seves anàlisis dels productes són totalment objectius i independents.

5. El corredor d’assegurances coneix molt bé els productes d’assegurances per tal de fer una comparació i anàlisi objectiva i poder identificar aquelles assegurances que millor s’adapten a cada assegurat.

6. Un corredor d’assegurances és un expert en la interpretació dels contractes d’assegurances, per la qual cosa pot explicar perfectament fins a les lletres més petites dels contractes. A més, el corredor d’assegurances realitza la gestió i tràmit dels contractes d’assegurances.

7. Un corredor d’assegurances és un professional que a més d’estar registrat en un registre oficial del Ministeri d’Economia, ha de complir nombroses normes de control: com la garantia de protecció dels consumidors, reportar anualment la seva activitat econòmica a l’Administració Pública, complir normatives com la protecció de dades o el blanqueig de capitals. Per tot això, estem parlant d’un professional que està sotmès a molta regulació i per tant hi ha un control públic sobre la seva activitat. Això és un altre argument de pes de cara a la protecció de l’assegurat que contracti la seva assegurança a través d’un corredor d’assegurances.

8. Un corredor d’assegurances dóna suport, gestiona i participa a la resolució dels sinistres i prestacions de l’assegurança. Aquí és on el corredor d’assegurances posa en valor que sempre està del costat de l’assegurat i no del costat de les companyies d’assegurances. El corredor d’assegurances és un fidel defensor dels interessos dels clients.

9. El corredor d’assegurances ajuda a aconseguir els majors descomptes i ofertes en les assegurances. A més, els seus serveis no tenen cap cost per als clients.

10. El corredor d’assegurances és el millor representant i assessor d’assegurances de l’assegurat enfront de les companyies d’assegurances.

Els avantatges de contractar una assegurança amb l’ajuda d’un corredor d’assegurances són que compta amb un servei independent i imparcial, que ofereix seguretat al client, amb una gestió eficient, amb assessorament personalitzat, amb zero costos per als clients, amb servei de atenció postvenda, amb àmplia oferta de productes d’assegurances, amb un servei amb rigor i transparència, i amb alt interès pels objectius del client.

En resum, un corredor d’assegurances és un assessor expert en assegurances, un professional molt regulat per l’administració pública, que treballa amb diferents companyies d’assegurances, que és independent de les asseguradores, compta amb un servei d’atenció i servei postvenda per al client, coneix en profunditat l’oferta de productes d’assegurances en el mercat i representa en tot moment els interessos de l’assegurat.

També et pot interessar ...

L’Alzheimer, entre les primeres causes de mort a Espanya

La demència va ser la quarta causa de mort a Espanya durant l’any 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Quan parlem de demència ens referim a les malalties que s’esdevenen quan el cervell ja no funciona correctament. D’entre elles, l’Alzheimer és la més comuna i afecta la memòria, la raó i la conducta.