Buscar

Com puc garantir el pagament dels estudis dels meus fills?

assegurances especialitzades, les quals no asseguren que aprovin totes les assignatures, però sí que garanteixen el pagament dels seus estudis. Es tracta d’un tipus d’assegurança de vida dissenyat específicament per cobrir necessitats dels fills en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

 

L’objectiu d’aquestes assegurances és garantir el futur dels fills davant fets que és poc probable que es produeixin però que, si ho fan, els poden causar un dany important i, en certa manera, condicionar-ne el futur si no es tenen en compte les possibles conseqüències d’un esdeveniment d’aquest tipus.

 

Les cobertures i les garanties d’aquestes assegurances, així com l’edat màxima de contractació, varien d’una assegurança a una altra. Generalment, l’assegurat ha de tenir prop de 20 anys per poder contractar amb un màxim proper a la jubilació. En relació amb les cobertures, aquestes assegurances generen una renda mensual als fills en cas que els esdeveniments que donen peu a l’activació de les prestacions tinguin lloc. En funció de la prima que pagui l’assegurat, la renda mensual serà més alta o més baixa.

 

La Mútua dels Enginyers té una assegurança que pot ajudar a garantir el pagament dels estudis dels fills. Aquesta assegurança s’anomena Renda d’Estudis i consisteix en el pagament d’una pensió mensual al fill o als fills en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat. Per exemple, una pensió mensual de 800 euros per a un fill de 5 anys (i fins als 23 anys) d’un assegurat de 35 anys té un cost mensual de 20,25 euros.

 

L’assegurança Renda d’Estudis de La Mútua dels Enginyers consisteix en el pagament d’una renda mensual per cada fill de l’assegurat, que es pagarà en cas que l’assegurat mori o quedi afectat per una invalidesa absoluta i permanent per al manteniment de qualsevol mena d’activitat laboral, professional o empresarial. El període de pagament de la pensió comença quan té lloc el sinistre i acaba quan el fill arriba a l’edat final que s’ha fixat al contracte, que com a màxim pot ser de 28 anys.

Al web de La Mútua dels Enginyers es pot ampliar la informació sobre aquesta assegurança.

 

A més de l’assegurança per garantir el pagament dels estudis dels fills, hi ha altres assegurances per protegir la família davant situacions imprevistes de molta gravetat, com les que s’han esmentat anteriorment. Les assegurances de decessos, les assegurances de protecció de pagaments, les assegurances d’accidents, les assegurances de baixa laboral o les assegurances de vida risc, en general, són solucions asseguradores que ajuden a protegir el futur econòmic de la família.

També et pot interessar ...

Equip e-Ride ETSEIB

Un grup d’estudiants del ETSEIB participen el proper Juliol en l’Smart Moto Challenge, que es celebra al Circuit de Catalunya. La competició reuneix equips de

mutua ingenieros accel grow

La Mútua dels Enginyers i Accel&GROW, una aposta guanyadora

El futur està en la innovació i en atrevir-se a emprendre noves aventures. Si observem les xifres de l’any passat, 845 milions d’euros es van invertir en startups, suposant un increment del volum d’inversió superior al 40% respecte el 2016. I tot sembla indicar que, el 2018, aquesta xifra seguirà creixent.

contractar una assegurança

Quan és el millor moment per contractar una assegurança?

Paraules clau: Contractar una assegurança, Assegurances obligatòries i voluntàries, Assegurança de vehicles, Assegurança de la llar, assegurança de responsabilitat civil, Assegurança multirisc, Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal, Assegurança de vida, Assegurança de salut

Com s’ha vist afectat el sistema sanitari públic arran de la pandèmia?

El col·lapse dels serveis sanitaris públics a causa de la COVID-19 és una realitat que encara vivim, ja que s’han bolcat en el control de la pandèmia, deixant a molts usuaris sense accés a serveis bàsics. Comptar amb un producte que asseguri aspectes de la nostra salut proporciona nombrosos avantatges, com tranquil·litat, compensació en cas d’intervenció o de malaltia, etc..