Com puc garantir el pagament dels estudis dels meus fills?

assegurances especialitzades, les quals no asseguren que aprovin totes les assignatures, però sí que garanteixen el pagament dels seus estudis. Es tracta d’un tipus d’assegurança de vida dissenyat específicament per cobrir necessitats dels fills en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

 

L’objectiu d’aquestes assegurances és garantir el futur dels fills davant fets que és poc probable que es produeixin però que, si ho fan, els poden causar un dany important i, en certa manera, condicionar-ne el futur si no es tenen en compte les possibles conseqüències d’un esdeveniment d’aquest tipus.

 

Les cobertures i les garanties d’aquestes assegurances, així com l’edat màxima de contractació, varien d’una assegurança a una altra. Generalment, l’assegurat ha de tenir prop de 20 anys per poder contractar amb un màxim proper a la jubilació. En relació amb les cobertures, aquestes assegurances generen una renda mensual als fills en cas que els esdeveniments que donen peu a l’activació de les prestacions tinguin lloc. En funció de la prima que pagui l’assegurat, la renda mensual serà més alta o més baixa.

 

La Mútua dels Enginyers té una assegurança que pot ajudar a garantir el pagament dels estudis dels fills. Aquesta assegurança s’anomena Renda d’Estudis i consisteix en el pagament d’una pensió mensual al fill o als fills en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat. Per exemple, una pensió mensual de 800 euros per a un fill de 5 anys (i fins als 23 anys) d’un assegurat de 35 anys té un cost mensual de 20,25 euros.

 

L’assegurança Renda d’Estudis de La Mútua dels Enginyers consisteix en el pagament d’una renda mensual per cada fill de l’assegurat, que es pagarà en cas que l’assegurat mori o quedi afectat per una invalidesa absoluta i permanent per al manteniment de qualsevol mena d’activitat laboral, professional o empresarial. El període de pagament de la pensió comença quan té lloc el sinistre i acaba quan el fill arriba a l’edat final que s’ha fixat al contracte, que com a màxim pot ser de 28 anys.

Al web de La Mútua dels Enginyers es pot ampliar la informació sobre aquesta assegurança.

 

A més de l’assegurança per garantir el pagament dels estudis dels fills, hi ha altres assegurances per protegir la família davant situacions imprevistes de molta gravetat, com les que s’han esmentat anteriorment. Les assegurances de decessos, les assegurances de protecció de pagaments, les assegurances d’accidents, les assegurances de baixa laboral o les assegurances de vida risc, en general, són solucions asseguradores que ajuden a protegir el futur econòmic de la família.

També et pot interessar ...

Les dones en l’enginyeria

Hi ha qui diu que en camps com l’enginyeria només han destacat homes. Aquesta afirmació implicaria un gran desconeixement de la història de l’enginyeria, a

Quant costa heretar a Espanya?

A diferència del que popularment es cregui, quan el mort no deixa testament, l’herència no va a l’Estat. Només si ningú reclama l’herència, passats 30 anys, se la queda l’Estat.