La indústria 4.0 o la Quarta Revolució Industrial

Indústria 4.0 o Quarta Revolució Industrial són termes que, cada vegada més, apareixen en projectes d’enginyeria i economia. La transformació digital que ha revolucionat les telecomunicacions, els viatges, els mitjans de comunicació o la informàtica ha arribat a la indústria.

La tecnologia està revolucionant la cultura industrial, juntament amb la manera de concebre i produir productes nous industrialment. L’automatització de processos, la robotització, la intel·ligència artificial, la informàtica en núvol, la internet de les coses (IoT, per les sigles en anglès), la digitalització dels processos, les dades massives (big data), la nanotecnologia, els nous materials, les noves maneres d’obtenir energies, la ciberseguretat, el desenvolupament informàtic i les noves capacitats d’aprenentatge de les màquines estan donant forma a una nova era industrial.

Indústria intel·ligent, ciberindústria, indústria 4.0 o Quarta Revolució Industrial fan referència al mateix: una nova indústria totalment digitalitzada amb una evolució i un desenvolupament exponencial en un entorn d’avenços i canvis com no s’han vist mai fins ara. L’origen d’aquests conceptes es va començar a gestar i es va fer públic l’any 2011, al Saló de la Tecnologia Industrial de Hannover, a Alemanya.

 

Aquesta revolució segueix els passos de les altres tres revolucions històriques en la indústria: la primera va marcar el pas de la producció manual a la mecanitzada, entre el 1760 i el 1830; la segona, cap al 1850, ens va portar l’electricitat i va permetre la manufactura en massa; la tercera, de principis d’aquest segle, va ser fruit de la conjunció d’internet i les energies renovables. Ara, aquest quart procés transformador crea un escenari nou amb un avenç tecnològic immens i una nova cultura de relació entre les persones i les màquines.

 

Davant d’aquesta nova realitat, els diferents països desenvolupen actualment les seves pròpies estratègies per impulsar i aprofitar els avantatges d’aquesta nova era industrial. Per exemple, el projecte espanyol Indústria Connectada 4.0 aposta pel finançament i el suport de projectes de digitalització en la indústria, tal com es recull al seu lloc web .

 

El Fòrum Econòmic Mundial difon els avenços d’aquesta nova revolució amb sessions i publicacions com la del lloc web. Per al Fòrum Econòmic Mundial, les característiques, els beneficis i els impactes d’aquesta nova era industrial són:

  • Disrupció empresarial
  • Fusió de tecnologies
  • Innovació i productivitat
  • Governança àgil
  • Seguretat i conflictes
  • Desigualtat
  • Ètica i identitat
  • Pertorbacions en llocs de treball i habilitats

La Quarta Revolució Industrial no només planteja un gran repte per a l’enginyeria, sinó que serà una nova font d’oportunitats i creixement professional per als enginyers joves.

 

També et pot interessar ...

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.

contractar una assegurança

Quan és el millor moment per contractar una assegurança?

Paraules clau: Contractar una assegurança, Assegurances obligatòries i voluntàries, Assegurança de vehicles, Assegurança de la llar, assegurança de responsabilitat civil, Assegurança multirisc, Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal, Assegurança de vida, Assegurança de salut