Què és un EAFI?

Les EAFI són empreses d’assessorament financer. La EAFI és una figura dins de les empreses del sector de serveis d’assessorament financer i gestió patrimonial. Aquesta figura és modalitat que se suma a les tres ja existents que són:

• Societat de Valors
• Agències de valors
• Societats Gestores de Cartera

La tasca d’una EAFI és realitzar una sèrie de recomanacions i assessoraments personals, relacionats amb la inversió en instruments financers, en matèries com pot ser l’estructuració de capital, estratègia industrial i altres serveis relacionats amb fusions o adquisicions.

Les EAFI tenen el seu origen en unes directives de la Unió Europea i a Espanya es recullen a la Llei del Mercat de Valors, el RD 217/2008. Aquestes van néixer amb la finalitat de poder intensificar l’especialització i professionalització de l’assessorament financer.

Una EAFI actua com una firma independent, però per poder constituir-se com a tal necessita d’una autorització i registre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (“CNMV”). D’aquesta manera, queda sota la seva supervisió i li exigirà uns coneixements per poder garantir la protecció dels clients.

És a dir, una EAFI està subjecta a una sèrie de controls molt rigorosos pel que fa a capacitació en coneixements i experiència.

Podem dir que una EAFI es tracta d’una empresa avalada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Per poder constituir-se com EAFI s’ha de demostrar una sèrie de coneixements adequats relacionats amb el mercat de valors, a més de demostrar honorabilitat en la seva professió i així assessorar amb garantia en temes d’inversió o anàlisi financera.

Tots aquests requisits que s’exigeixen a una EAFI, el fan ser una empresa fiable i transparent.

A més d’això, cal que la persona física o jurídica, que presti assessorament en l’àmbit de la inversió com una EAFI, demostri una sèrie de requisits:
• Independència, llibertat i transparència en la gestió.
• Professionalitat i experiència en temes d’inversió amb instruments financers.
• Un reglament intern de conducta.
• Disposar de departament de defensa del client.
• Informar de les operacions realitzades per compte propi i en col•laboració amb la SEPBLAC per a la prevenció de blanqueig de capitals o temes relacionats amb el finançament terrorista.
• No està permès que la persona física o jurídica d’una EAFI sigui un agent financer.

En definitiva, una EAFI deu disposar dels mitjans i recursos per poder assumir les seves responsabilitats, ja sigui per compte propi o per mitjà d’una assegurança de responsabilitat civil.

La Mútua dels Enginyers compta amb un servei personalitzat d’EAFI a través de MútuaValors. Amb aquest servei La Mútua ofereix serveis d’alt valor afegit per a l’enginyer com són l’assessorament en previsió social, pensions i gestió global de patrimonis. En MútuaValors EAFI proporciona als enginyers un assessorament global i ampli amb la majoria de possibilitats que el mercat ofereix a l’hora d’inversió i gestió del patrimoni. Amb MútuaValors EAFI l’enginyer pot ser assessorat sobre un major nombre d’entitats i productes d’inversió.

També et pot interessar ...

Asesoría financiera

Decisions d’inversió durant la crisi de la Covid-19. Cap fred!

Cap fred en les nostres decisions d’inversió en la crisi de la Covid-19. Cal evitar decisions emocionals. Cal prendre les decisions d’inversió consultat als assessors financers experts, com els de les Mutua dels Enginyers. Hem de separar bé les decisions a curt i a llarg termini segons siguin les nostres necessitats i riscos.

Com gestionar millor els meus diners

En qüestions pecuniàries, el seny sempre serà el nostre millor aliat. El consell més senzill d’aplicar per a qualsevol persona que vulgui invertir és no

L’alternativa al RETA dels autònoms

Els treballadors autònoms són persones físiques que desenvolupen la seva activitat econòmica de manera independent, directament i personalment. Són treballadors que treballen per compte propi.