Què és un EAFI?

Les EAFI són empreses d’assessorament financer. La EAFI és una figura dins de les empreses del sector de serveis d’assessorament financer i gestió patrimonial. Aquesta figura és modalitat que se suma a les tres ja existents que són:

• Societat de Valors
• Agències de valors
• Societats Gestores de Cartera

La tasca d’una EAFI és realitzar una sèrie de recomanacions i assessoraments personals, relacionats amb la inversió en instruments financers, en matèries com pot ser l’estructuració de capital, estratègia industrial i altres serveis relacionats amb fusions o adquisicions.

Les EAFI tenen el seu origen en unes directives de la Unió Europea i a Espanya es recullen a la Llei del Mercat de Valors, el RD 217/2008. Aquestes van néixer amb la finalitat de poder intensificar l’especialització i professionalització de l’assessorament financer.

Una EAFI actua com una firma independent, però per poder constituir-se com a tal necessita d’una autorització i registre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»). D’aquesta manera, queda sota la seva supervisió i li exigirà uns coneixements per poder garantir la protecció dels clients.

És a dir, una EAFI està subjecta a una sèrie de controls molt rigorosos pel que fa a capacitació en coneixements i experiència.

Podem dir que una EAFI es tracta d’una empresa avalada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Per poder constituir-se com EAFI s’ha de demostrar una sèrie de coneixements adequats relacionats amb el mercat de valors, a més de demostrar honorabilitat en la seva professió i així assessorar amb garantia en temes d’inversió o anàlisi financera.

Tots aquests requisits que s’exigeixen a una EAFI, el fan ser una empresa fiable i transparent.

A més d’això, cal que la persona física o jurídica, que presti assessorament en l’àmbit de la inversió com una EAFI, demostri una sèrie de requisits:
• Independència, llibertat i transparència en la gestió.
• Professionalitat i experiència en temes d’inversió amb instruments financers.
• Un reglament intern de conducta.
• Disposar de departament de defensa del client.
• Informar de les operacions realitzades per compte propi i en col•laboració amb la SEPBLAC per a la prevenció de blanqueig de capitals o temes relacionats amb el finançament terrorista.
• No està permès que la persona física o jurídica d’una EAFI sigui un agent financer.

En definitiva, una EAFI deu disposar dels mitjans i recursos per poder assumir les seves responsabilitats, ja sigui per compte propi o per mitjà d’una assegurança de responsabilitat civil.

La Mútua dels Enginyers compta amb un servei personalitzat d’EAFI a través de MútuaValors. Amb aquest servei La Mútua ofereix serveis d’alt valor afegit per a l’enginyer com són l’assessorament en previsió social, pensions i gestió global de patrimonis. En MútuaValors EAFI proporciona als enginyers un assessorament global i ampli amb la majoria de possibilitats que el mercat ofereix a l’hora d’inversió i gestió del patrimoni. Amb MútuaValors EAFI l’enginyer pot ser assessorat sobre un major nombre d’entitats i productes d’inversió.

També et pot interessar ...

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un

Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris

#Joemquedoacasa: Mesures i consells sobre el coronavirus

El ja lamentable famós COVID-19 ens ha obligat a prendre mesures dràstiques de seguretat i d’higiene per a poder frenar la seva expansió. Tot i això els experts asseguren que encara ens queden dies per acabar amb aquesta pandèmia.