Mutuavalors EAFI, confiança i professionalitat des dels orígens

La Mútua dels Enginyers de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 1958, com un instrument del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, per donar resposta a un dels seus manaments estatutaris que és “organitzar i desenvolupar la previsió social entre els col·legiats” en un moment en què la Seguretat Social no donava cobertura als titulats superiors d’enginyeria industrial.

Els primers passos en matèria d’estalvi i inversió van ser l’any 1988, quan la Mútua dels Enginyers de Catalunya és autoritzada a actuar com a entitat gestora de plans i fons de pensions. Va encapçalar la creació del primer fons de pensions associatiu de l’estat i, al llarg d’aquests anys, ha promogut i creat diferents fons de pensions i plans de previsió d’assegurats que fan possible canalitzar els estalvis destinats a la jubilació.

Així mateix, com a pionera en la comercialització de les assegurances del tipus unit link a l’Estat espanyol, va crear el Pla d’Estalvi Multinversió l’any 1997.

Amb l’objectiu d’aprofundir en aquest servei i d’ampliar la cobertura financera, neix l’any 2004 el servei de Mutuavalors, prenent la forma d’agent financer d’Inversis Banco, a través de la seva plataforma tecnològica de fons d’inversió.

Finalment, l’any 2011, Mutuavalors és autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com a entitat d’Assessorament Financer Independent, tot creant la societat Mutuavalors EAFI, que ofereix assessorament financer personalitzat als mutualistes.

Des del primer moment se centra en el disseny i el seguiment de carteres d’inversió i en la planificació financera i fiscal del patrimoni financer, tant a les empreses com als seus mutualistes. Ofereix un servei alineat a les necessitats i objectius de rendibilitat dels seus clients mitjançant una relació de confiança, estabilitat, accessibilitat i professionalitat que contribueix a l’assoliment dels objectius patrimonials als seus clients.

Ofereixen serveis d’assessorament en plans de pensions, plans d’estalvi, plans de Previsió d’Assegurats i fons d’inversió.

La seva filosofia se sustenta sobre aquests quatre pilars:

  • Assessorar sobre productes financers enlloc de comercialitzar-los.
  • Analitzar les necessitats dels clients abans de dissenyar la cartera d’inversió.
  • Assessorar i explicar amb transparència dels riscos dels actius i instruments financers.
  • Recomanar opcions d’inversió amb independència i sense conflicte d’interès.

El servei d’assessorament el realitza un equip de persones acreditades per l’EFPA, amb la certificació de l’European Financial Advisor. Aquesta certificació acredita, per part de la major organització professional d’Europa de planificadors i assessors financers, a desenvolupar tasques de consultoria, gestió patrimonial i assessoria financera, de manera professional i independent, en àrees d’inversió i banca privada.

També et pot interessar ...

Assegura el que té més valor

El 31 de març del 2019 hi havia 170.555 persones a Catalunya que tenien reconegut el dret a la prestació de dependència, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquest total, 43.267 persones tenen el grau 1 de dependència, 72.597 el grau 2 i 54.691 el grau 3.

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.

Com gestionar millor els meus diners

En qüestions pecuniàries, el seny sempre serà el nostre millor aliat. El consell més senzill d’aplicar per a qualsevol persona que vulgui invertir és no