ingeniería genética

Coneixes l’enginyeria genètica?

L’enginyeria genètica busca alterar la composició d’ADN d’un organisme. Mitjançant aquesta, es pot treure o afegir un o més gens a un organisme, així com augmentar el nombre de molècules d’ADN, crear organismes genèticament modificats, entre altres. S’acostuma a aïllar i manipular un ésser viu per a expressar un gen que codifica proteïnes o enzims.

Quines tècniques utilitza?

L’enginyeria genètica fa servir diverses tècniques, entre elles, es poden trobar l’ADN recombinat, la seqüenciació de l’ADN, la plasmocitosi, la clonació molecular, la reacció en cadena de la polimerasa i el bloqueig gènic.  Parlem-ne una mica de les que tenen un major impacte.

L’ADN recombinat

La tecnologia de l’ADN recombinat té l’objectiu de manipular un fragment de l’ADN per a combinar-lo amb el d’un altre organisme. Primerament, s’ha d’identificar el gen que busquem a l’ADN i els enzims de restricció s’encarregaran de tallar els segments del gen que no volem. Per tal d’obtenir l’ADN recombinat, s’ha d’unir el fragment que s’ha seleccionat amb el vector de transferència a través dels enzims, anomenats ADN ligases.

Què aconseguim amb això? Molt fàcil, pots aconseguir que algunes plantes puguin suportar millor el fred o que els ratolins produeixin l’hormona del creixement, que tenim els humans.

La seqüenciació de l’ADN

Es tracta d’un conjunt de tècniques que tenen com a finalitat conèixer l’ordre dels nucleòtids a l’ADN, que constitueixen la base de la informació genètica. La seva aplicació és ben útil, ja que permet la cerca d’algun polimorfisme genètic (quan més d’un al·lel ocupa el locus del gen a dins d’una població) que es relacioni amb una malaltia.

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

Per aquesta tècnica, es calenta la molècula d’ADN que es vol copiar perquè es desnaturalitzi i perdi la seva estructura. D’aquesta manera, se separen les dues cadenes de la doble hèlix. Cada una d’elles actua com a motlle per a una nova cadena i tornen a ajuntar-se. Després, les cadenes es tornen a separar i comencen un nou cicle.

Quins són els majors descobriments de l’enginyeria genètica?

La disciplina ha aconseguit generar un gran procés en la societat. Entre els descobriments més interessants es troba la reproducció de la cadena d’ADN humà, així com la clonació d’animals, la de la insulina i la investigació genètica per a desenvolupar la vacuna contra l’hepatitis, entre altres.

També et pot interessar ...

assegurança de vida

L’assegurança de vida: una gran desconeguda

Encara que costi fer el pas i realitzar les gestions pertinents, tenir-ho tot ben cobert produeix una sensació de tranquil·litat i d’alleujament. I, tot i que puguem semblar fatalistes hem de ser conscients que, en qualsevol moment, la vida pot donar un tomb tot deixant al seu pas una situació compromesa per als nostres familiars.

Assegurança de Dependència Severa de La Mutua dels Enginyers

La dependència afecta directament a l’autonomia personal. Tot i que existeixen diferents graus, per a tots ells l’assistència en la vida quotidiana és gairebé imprescindible, ja que la dificultat s’instaura en les activitats més bàsiques del dia a dia d’aquestes persones. Per tal de garantir el benestar de les persones dependents, les assegurances de La Mútua dels Enginyers donen suport econòmic per cobrir els costos que suposa viure amb la limitació que pateixen.

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.

El teletreball ha arribat per quedar-se: les empreses i treballadors/es prefereixen un model híbrid

Un any i mig després de l’inici de la pandèmia, el teletreball s’ha implementat com una mesura no només per la protecció que ofereix als treballadors i treballadores, sinó també pels beneficis que comporta el fet de poder treballar des de casa. L’any 2019, només un 4,8% dels espanyols treballa des de casa, xifra que va augmentar fins al 34% durant el confinament, i que s’ha estabilitzat des d’aleshores. El teletreball ha arribat per a quedar-se.