Buscar
ingeniería genética

Coneixes l’enginyeria genètica?

L’enginyeria genètica busca alterar la composició d’ADN d’un organisme. Mitjançant aquesta, es pot treure o afegir un o més gens a un organisme, així com augmentar el nombre de molècules d’ADN, crear organismes genèticament modificats, entre altres. S’acostuma a aïllar i manipular un ésser viu per a expressar un gen que codifica proteïnes o enzims.

Quines tècniques utilitza?

L’enginyeria genètica fa servir diverses tècniques, entre elles, es poden trobar l’ADN recombinat, la seqüenciació de l’ADN, la plasmocitosi, la clonació molecular, la reacció en cadena de la polimerasa i el bloqueig gènic.  Parlem-ne una mica de les que tenen un major impacte.

L’ADN recombinat

La tecnologia de l’ADN recombinat té l’objectiu de manipular un fragment de l’ADN per a combinar-lo amb el d’un altre organisme. Primerament, s’ha d’identificar el gen que busquem a l’ADN i els enzims de restricció s’encarregaran de tallar els segments del gen que no volem. Per tal d’obtenir l’ADN recombinat, s’ha d’unir el fragment que s’ha seleccionat amb el vector de transferència a través dels enzims, anomenats ADN ligases.

Què aconseguim amb això? Molt fàcil, pots aconseguir que algunes plantes puguin suportar millor el fred o que els ratolins produeixin l’hormona del creixement, que tenim els humans.

La seqüenciació de l’ADN

Es tracta d’un conjunt de tècniques que tenen com a finalitat conèixer l’ordre dels nucleòtids a l’ADN, que constitueixen la base de la informació genètica. La seva aplicació és ben útil, ja que permet la cerca d’algun polimorfisme genètic (quan més d’un al·lel ocupa el locus del gen a dins d’una població) que es relacioni amb una malaltia.

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

Per aquesta tècnica, es calenta la molècula d’ADN que es vol copiar perquè es desnaturalitzi i perdi la seva estructura. D’aquesta manera, se separen les dues cadenes de la doble hèlix. Cada una d’elles actua com a motlle per a una nova cadena i tornen a ajuntar-se. Després, les cadenes es tornen a separar i comencen un nou cicle.

Quins són els majors descobriments de l’enginyeria genètica?

La disciplina ha aconseguit generar un gran procés en la societat. Entre els descobriments més interessants es troba la reproducció de la cadena d’ADN humà, així com la clonació d’animals, la de la insulina i la investigació genètica per a desenvolupar la vacuna contra l’hepatitis, entre altres.

També et pot interessar ...

Tecnologia i esport: una relació win-win

Sense oblidar que l’essencial és un bon entrenament, la voluntat i la constància, podríem considerar a la tecnologia com a un interessant aliat a tenir en compte en l’àmbit esportiu.

Gaudeix de tots els avantatges de la Mútua dels Enginyers

Des dels inicis, a la Mútua dels Enginyers hem tingut com a prioritat fer la vida més fàcil als mutualistes,treballant per millorar dia a dia per oferir millors serveis.Ens agrada innovar i adaptar-nos a les demandes dels nostres mutualistes.