Tot el que et cal saber sobre els drons

En els darrers anys ha aparegut a les notícies un invent nou: els drons (també coneguts com a RPA, de l’anglès remotely piloted aircraft, ‘aeronau pilotada remotament’). Aquesta novetat remet a l’àmbit de la tecnologia, però què és exactament un dron? Un dron és un vehicle aeri no tripulat. Actualment, els drons tenen aplicacions molt diverses, des del lleure fins a l’ús empresarial o militar. Els drons es poden fer servir amb finalitats molt nombroses: gravar i veure en temps real, des de diferents altures, tota mena d’esdeveniments (esportius, musicals, manifestacions, etc.); en situacions d’emergència, transportar medicaments i estris mèdics a zones de difícil accés; dur a terme tasques de vigilància i de seguretat; controlar i prevenir més eficientment incendis forestals; desenvolupar investigacions científiques o peritar danys en assegurances. Realment, hi ha moltes aplicacions més i cada dia sorgeixen més funcions i utilitats d’aquesta tecnologia nova.

L’ús de drons està regulat a Espanya pel Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, a la cinquena secció del qual es recull el règim temporal per a les operacions amb aeronaus pilotades per control remot amb una massa inferior als 150 kg en l’enlairament. Aquest règim estableix les condicions d’explotació d’aquestes aeronaus a l’hora de dur a terme treballs tècnics i científics. Aquesta normativa ha estat tramitada com a Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. Aquesta regulació nova respon a la necessitat d’establir un marc jurídic que permeti el desenvolupament en condicions de seguretat d’un sector tecnològicament punter i emergent. Actualment, el Govern treballa en una normativa nova que modificarà el Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen el Reglament de l’aire i disposicions operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria i es modifica el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de circulació aèria.

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria s’encarrega de la regulació d’operacions amb drons de fins a 150 kg. Per a drons que superin aquest límit, s’ha establert una normativa a escala europea; l’organisme encarregat de regular aquestes aeronaus és l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA, per la sigla en anglès).

Per poder ser pilot de drons, és obligatori demostrar que es tenen els coneixements teòrics i pràctics necessaris, així com ser major d’edat i estar en possessió d’un certificat mèdic adequat. La secció de preguntes freqüents del web de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria és molt útil. En aquesta secció es responen dubtes com els següents: què es pot fer amb un dron, d’acord amb la regulació actual; quins requisits ha de complir un dron per poder volar legalment; si cal una assegurança per efectuar treballs aeris o vols especials amb un dron, o bé quina mena d’assegurança es requereix per pilotar un dron, amb quins límits de cobertura i quins són els requisits de les companyies asseguradores.

Menció a part de l’ús militar i empresarial que se’n fa, els drons s’estan convertint en un element d’ús recreatiu amb un creixement del nombre d’usuaris important. De fet, els drons ja s’inclouen entre els regals de nadal. En l’àmbit del lleure, els models de drons van millorant en prestacions i funcionalitats, la qual cosa augmenta també la complexitat de l’ús. Al mercat ja hi ha models de drons per a un ús recreatiu, molt econòmics, senzills i fàcils de pilotar. Una de les utilitats que té més demanda pel que fa a l’ús de drons per al lleure és la incorporació d’una càmera per gravar des de diverses altures.

També et pot interessar ...

Nou Pla d’Estalvi a Termini

Per a molts, la paraula inversió encara s’associa a una activitat arriscada que, amb una elevada probabilitat, pot conduir a la pèrdua parcial dels diners

Women in STEM

La Mútua dels Enginyers, al costat del talent femení STEM

La Mútua dels Enginyers aposta fermament pel foment de les carreres STEM entre el sector femení. És per això que, tornarà a ser patrocinador d’aquesta segona edició del STEM Women Congress, per a contribuir a ajudar a aconseguir un món igualitari i amb les mateixes oportunitats tant per a homes com per a dones.

Les carreres STEM es descarten per la seva dificultat i per falta d’orientació

Cada vegada hi ha menys matriculacions en carreres de l’àmbit STEM. Segons dades del Sistema Universitari Espanyol del Ministeri d’Educació, el percentatge d’alumnes matriculats en les carreres científiques i tecnològiques ha disminuït en els últims cinc cursos un 26,9% en la branca d’Enginyeria i Arquitectura, i un 2,5% en la branca de Ciències.

Més ens val ser RESPONSABLES II

L’assegurança de responsabilitat civil Sabies que un nen està assegurat tot el dia? Totes aquestes assegurances són de responsabilitat civil, però són obligatòries? Les assegurances