Quant he d’estalviar per a la meva jubilació?

Les últimes notícies sobre l’esgotament de la «guardiola de les pensions» i sobre l’evolució demogràfica d’una població cada vegada més envellida no auguren un bon futur a les pensions tal com les coneixem avui dia. Aquesta realitat reforça la idea de crear una cultura de l’estalvi per a la jubilació independentment dels sistemes públics.

La majoria de les persones veuen molt lluny el moment de jubilar-se, i és exactament aquesta percepció la que dificulta l’estalvi periòdic per a la jubilació. Les pensions estatals ofereixen una imatge de més seguretat respecte de la que el sistema públic pot garantir realment. Aquest fet genera, per a les persones, una imatge irreal de la situació d’un sistema que amb l’estructura actual és insostenible.

L’estalvi periòdic de manera privada per a la jubilació és la millor solució i eina per construir amb garanties una pensió per al futur. Les claus principals per saber quant estalviar per a la jubilació són les següents:

1. L’edat és la clau principal. Com més aviat comencem a estalviar, menys haurem d’estalviar al mes i podrem construir un capital important per a la jubilació. Mai no és tard per estalviar, però com més aviat es comenci, millors resultats s’obtindran. No és el mateix començar a estalviar als cinquanta anys que als vint-i-cinc. Com més aviat s’iniciï l’hàbit d’estalviar per a la pensió, més gran serà el capital acumulat i més petit l’esforç. Lògicament, si es comença a estalviar als cinquanta anys, l’esforç mensual serà molt alt i el marge del temps per construir aquest capital serà molt reduït.

2. El preestalvi és el millor sistema. Dins la qüestió de quant s’ha d’estalviar per a la jubilació, cal indicar que el primer que cal posar en pràctica és un sistema d’estalvi efectiu. I un dels millors sistemes és el preestalvi, que consisteix a assignar l’estalvi a principis de mes, un cop s’ha cobrat la nòmina. Per tant, aquest estalvi es converteix en una mena de rebut mensual, com ho és la factura del telèfon o de la llum. Un cop s’ha carregat al nostre compte el «rebut d’estalvi» per a la jubilació, ja no podrem gastar-lo. L’essència d’aquest sistema és primer estalviar i després gastar.

3. Determinar el nivell de vida i d’ingressos que necessitem durant la jubilació. No totes les persones tenen les mateixes necessitats, aficions, estil de vida i despeses mensuals. Tots aquests factors i molts més condicionen l’import que s’ha d’estalviar per a la jubilació si es vol mantenir el nivell de vida. Si es vol mantenir un nivell de vida amb despeses altes, l’import previst mensualment per a la jubilació haurà de ser alt.

4. Diversificació de l’estalvi. La manera d’estalviar també pot condicionar l’import que cal estalviar cada mes. Si la nostra aversió al risc és baixa, podem tenir uns estalvis mensuals limitats en fons de renda variable i borsa amb la confiança que es multipliquin quan arribem a la jubilació. En canvi, si som molt conservadors amb les nostres inversions, optarem per renda fixa i inversions que procurin garantir el capital aportat. Això últim implica una rendibilitat anual molt baixa, la qual cosa obliga a dur a terme un estalvi al mes important per obtenir un capital que també sigui important per a la jubilació.

5. El nivell adquisitiu. Aquest factor és determinant en l’estalvi per a la jubilació. Els salaris més alts podran dedicar un percentatge més alt a l’estalvi per a la jubilació sempre que les despeses no siguin exorbitants. Les persones amb ingressos limitats no podran dedicar un percentatge significatiu a l’estalvi per a la jubilació, ja que les despeses fixes pràcticament es menjaran tots els ingressos mensuals.

Actualment, l’estalvi privat s’encara com un complement de la pensió pública. Tenint en compte que les previsions pel que fa a les pensions públiques són que perdin poder adquisitiu en comparació de les actuals, és important que el pes de l’estalvi privat augmenti per poder mantenir el nivell de vida durant la jubilació.

És important esmentar que les assegurances ofereixen solucions per a l’estalvi a llarg termini en forma d’assegurances d’estalvi, plans de previsió assegurats (PPA), assegurances de rendes i plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIES).

A Mutuavalors som experts en assessorament financer i us podem oferir una atenció i un assessorament personalitzat en fons de pensions.

Per a més informació:
https://www.mutuavalors.com/ca

També et pot interessar ...

L’Alzheimer, entre les primeres causes de mort a Espanya

La demència va ser la quarta causa de mort a Espanya durant l’any 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Quan parlem de demència ens referim a les malalties que s’esdevenen quan el cervell ja no funciona correctament. D’entre elles, l’Alzheimer és la més comuna i afecta la memòria, la raó i la conducta.

IoT Catalan Alliance

Al desembre del 2015 es presenta en públic una nova iniciativa al voltant del Internet de les Coses (Iot en les seves sigles en anglès):

Ahorro jubilació

Plans de pensions o la importància d’estalviar per a la nostra jubilació

La baixa natalitat, l’envelliment de la població i l’alt atur provoquen incertesa sobre els imports que podrem cobrar per la nostra pensió de jubilació pública. Si volem reduir aquesta incertesa ens cal estalviar durant la nostra vida laboral. Cal ser previsors i una de les maneres d’estalviar són els plans de pensions. Cal escollir un pla de pensions que s’adapti a les nostres possibilitats i situació patrimonial, que sigui flexible, amb avantatges fiscals i segur.