Canvis al Consorci

El consorci de compensació d’assegurances amplia la seva cobertura de riscos extraordinaris a automòbils assegurats només de responsabilitat civil.

Tal com es notifica a la pàgina web del Consorci: A partir d’1 de juliol de 2016 les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil d’automòbils inclouran la cobertura pel Consorci de Compensació d’Assegurances dels danys materials al vehicle produïts per riscos extraordinaris esdevinguts a Espanya.

La modificació ve motivada a partir de la disposició final vuitena de la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores on es va modificar l’article 7 del text refós de l’Estatut legal del Consorci de compensació d’Assegurances (CCS).

S’aplicarà en les noves pòlisses que es contractin i en les ja vigents, des de la seva pròxima renovació.
Aquesta incorporació es produirà en totes les pòlisses, independentment si aquestes tenen contractades garanties “de danys” (trencament de Llunes, Incendi, Robatori i Danys) o només la Responsabilitat Civil.

Els riscos extraordinaris que són indemnitzats pel CCS són:

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins; inundacions extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques; tempesta ciclònica atípica (incloent els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km / h i els tornados); i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel•lió, sedició, motí i tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

Per altra banda, el recàrrec aplicable en la prima a favor de CCS es redueix, en funció del tipus de vehicle, com es mostra a continuació:

• Turismes i vehicles comercials fins 3.500kg 2,10 € (abans 3,50 €)
• Camions 9,00 € (abans 17,60 €)
• Vehicles industrials 10,50 € (abans 14,60 €)
• Tractors i maquinària agrícola i forestal 5,50 € (abans 10 €)
• Autocars, òmnibus i troleibusos: 26,60 € (sense canvis)
• Remolcs i semiremolcs 5,20 € (abans 8,50 €)
• Ciclomotors, tricicles, motocarros i bicicletes de motor 0,30 € (abans 0,60 €)
• Motocicletes: 1,20 € (abans 2,30 €).

També et pot interessar ...

assegurança de vida

Què val la meva vida?

La meva vida no té preu! Aquesta seria la resposta de la gran majoria de nosaltres a la pregunta de quant val la nostra vida. En una societat regida per un capitalisme ferotge i on tot té un preu, la única cosa que els diners no poden fer (de moment) és evitar la mort.

La història del cub de Rubik

Mentre que al continent americà Larry Nichols i Frank Fox van començar a desenvolupar cada un pel seu compte dos trencaclosques compostos per peces rotables,

Finances per a enginyers

L’estudi de les finances té actualment un enorme camp d’aplicació per a professionals no financers i en especial per a professionals de l’enginyeria que vulguin

Assegurança de Dependència Severa de La Mutua dels Enginyers

La dependència afecta directament a l’autonomia personal. Tot i que existeixen diferents graus, per a tots ells l’assistència en la vida quotidiana és gairebé imprescindible, ja que la dificultat s’instaura en les activitats més bàsiques del dia a dia d’aquestes persones. Per tal de garantir el benestar de les persones dependents, les assegurances de La Mútua dels Enginyers donen suport econòmic per cobrir els costos que suposa viure amb la limitació que pateixen.

Arriba iGenium’18, la cita anual de l’enginyeria

El proper dimarts 23 d’octubre tindrà lloc la 7a edició d’ iGenium, la cita anual de l’enginyeria que organitza l’Institut d’Enginyers de Catalunya i que enguany tindrà lloc a la seu del Col·legi de Camins a Barcelona.