Les Smart Cities

Què són les Smart Cities? Les Smart Cities, també anomenades ciutats intel•ligents, es poden definir com aquelles ciutats en que s’apliquen les noves tecnologies de la informació i les comunicacions amb la finalitat de proveir d’una infraestructura eficient. Són ciutats totalment digitalitzades i amb un alt nivell de serveis tecnològics per als seus ciutadans.

Una Smart City és una ciutat que millora la qualitat de vida dels seus ciutadans i la seva sostenibilitat ambiental.

Quines condicions ha de reunir una ciutat perquè sigui Smart City?
Algunes de les principals condicions que ha de reunir una Smart City és:
• Innovació i desenvolupament econòmic sostenible
• Una gestió eficient dels recursos naturals disponibles
• Qualitat de vida dels ciutadans i compromís amb l’entorn
• Compta amb un bon nivell de participació dels seus habitants

Les Smart Cities neixen com a resultat d’una necessitat imperiosa que es ve produint en l’actualitat per poder orientar la nostra vida a les ciutats cap a la sostenibilitat. Així, mitjançant les infraestructures, innovació i tecnologies ajuda a disminuir el consum energètic i les emissions de CO2.

És una forma d’aprofitar les noves tecnologies de la informació per poder millorar alhora que es manté un compromís amb l’entorn mediambiental de la ciutat.

La principal característica d’una Smart City o ciutat intel•ligent és que ha de girar al voltant d’una economia i desenvolupament intel•ligent.

Aquest principi ha d’estar connectat amb teories d’urbanisme i desenvolupament de les ciutats per així poder aconseguir una alta qualitat de vida amb un bon ús dels recursos naturals i per descomptat amb un govern i ciutadans participatius.

Aquesta filosofia de ciutat s’està duent a terme cada vegada més per a projectes que comporten la transformació de moltes ciutats en Smart Cities.

Però cal tenir en compte que aquest concepte de Smart City no només s’està aplicant en nous projectes amb creixement urbà, sinó que també s’està produint en l’adequació de les actuals ciutats intel•ligents.

En l’actualitat, els projectes d’adequació a les noves tecnologies, a part de portar-se a terme a les grans ciutats, també s’estan emprant en petits municipis.

Podem dir, que dins del rànquing de les millors Smart Cities del món estan: Tòquio, Londres, Nova York, Zuric i París.

I en el nostre entorn tampoc ens vam quedar enrere, ja que les Smart Cities o ciutats intel•ligents ja són una realitat.
Hi ha un Pla Nacional de Ciutats Intel•ligents per part del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb la finalitat d’impulsar la indústria de la tecnologia de les Ciutats Intel•ligents o Smart Cities.

Segons l’OCDE, si no es prenen les mesures adequades, el creixement econòmic i demogràfic a les ciutats tindrà un impacte mediambiental i social per al 2050 sense precedents. Per això, l’estratègia de digitalització o Smart Cities orientades a la millora del medi ambient i qualitat de vida dels ciutadans s’ha convertit en una de les principals solucions per afrontar amb èxit els reptes de les ciutats per als propers anys.

També et pot interessar ...

Realment és necessari fer testament?

Des del punt de vista legal no és cap obligació atorgar testament. La llei ja estableix quins han de ser els hereus en el cas que no hi hagi testament, a més, atorgar testament no aporta cap avantatge fiscal respecte a no fer-ho. Per tant es pot pensar que és un tràmit prescindible, que no aporta cap valor.

Ahorro jubilació

Plans de pensions o la importància d’estalviar per a la nostra jubilació

La baixa natalitat, l’envelliment de la població i l’alt atur provoquen incertesa sobre els imports que podrem cobrar per la nostra pensió de jubilació pública. Si volem reduir aquesta incertesa ens cal estalviar durant la nostra vida laboral. Cal ser previsors i una de les maneres d’estalviar són els plans de pensions. Cal escollir un pla de pensions que s’adapti a les nostres possibilitats i situació patrimonial, que sigui flexible, amb avantatges fiscals i segur.

Les 9 professions del futur de l’enginyeria

A causa de l’avanç de la digitalització, el ventall de perfils laborals demandats pels empresaris és cada vegada més ampli i constantment apareixen feines que fins fa uns anys era impensable que existissin. El sector de l’enginyeria es veu especialment afectat per aquest motiu, és un dels sectors que més vacants genera i és molt difícil cobrir-les.

mutua ingenieros accel grow

La Mútua dels Enginyers i Accel&GROW, una aposta guanyadora

El futur està en la innovació i en atrevir-se a emprendre noves aventures. Si observem les xifres de l’any passat, 845 milions d’euros es van invertir en startups, suposant un increment del volum d’inversió superior al 40% respecte el 2016. I tot sembla indicar que, el 2018, aquesta xifra seguirà creixent.